Đề Xuất 7/2022 # Thời Tiết Quỳnh Nhai Sơn La Ngày Mai Mới Nhất # Top Like

Xem 3,168

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Quỳnh Nhai Sơn La Ngày Mai mới nhất ngày 04/07/2022 trên website Tuvanduhocsing.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Quỳnh Nhai Sơn La Ngày Mai để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,168 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Hà Nội

Dự báo thời tiết Hà Nội hôm nay

Cập nhật lúc 08:42 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời quang 30°C 84% 7.812 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 77% 6.084 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 69% 1.62 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 56% 7.488 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 75% 15.3 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 84% 11.844 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 85% 8.244 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 87% 7.632 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 7.812 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 56%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 15.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 11.844 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 8.244 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 7.632 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 85% 2.29 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 87% 2.12 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 80% 2.31 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 40°C 64% 2.56 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 43°C 52% 2.96 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 42°C 52% 3.47 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 69% 1.97 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 29°C / 34°C 82% 4.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.55 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nội 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 35°C 66% 2.54 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 67% 2.53 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 70% 2.43 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 55% 2.9 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.29 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 72% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 63% 2.82 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 62% 2.79 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 62% 3.04 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 60% 3.37 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 69% 3.1 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.72 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 2.9 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 25°C / 34°C 53% 2.98 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 35°C 55% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 55% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 57% 2.28 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 53% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 28°C / 36°C 53% 3.21 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 60% 2.8 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 54% 3.24 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 51% 3.53 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 51% 3.01 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 53% 2.93 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 2.27 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 74% 2.09 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 76% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 79% 1.58 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 2.04 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 79% 1.32 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nội Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.32 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Vì Huyện Chương Mỹ Huyện Đan Phượng Huyện Đông Anh Huyện Gia Lâm Huyện Hoài Đức Huyện Mê Linh Huyện Mỹ Đức Huyện Phú Xuyên Huyện Phúc Thọ Huyện Quốc Oai Huyện Sóc Sơn Huyện Thạch Thất Huyện Thanh Oai Huyện Thanh Trì Huyện Thường Tín Huyện Ứng Hòa Quận Ba Đình Quận Bắc Từ Liêm Quận Cầu Giấy Quận Đống Đa Quận Hà Đông Quận Hai Bà Trưng Quận Hoàn Kiếm Quận Hoàng Mai Quận Long Biên Quận Nam Từ Liêm Quận Tây Hồ Quận Thanh Xuân Sơn Tây

Thời tiết Hải Phòng

Dự báo thời tiết Hải Phòng hôm nay

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời quang 30°C 94% 1.62 km/giờ
03:00 - 04/07 Nhiều mây 31°C 76% 5.508 km/giờ
06:00 - 04/07 Mây rải rác 32°C 69% 4.104 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 66% 13.104 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 83% 11.268 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 86% 9.432 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 84% 8.352 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 85% 9.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời quang, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo nhiều mây, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 13.104 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 11.268 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 9.432 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 8.352 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 9.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng ngày mai

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 87% 2.44 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 88% 2.47 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 83% 1.7 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 64% 0.87 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 62% 0.52 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa vừa 31°C / 38°C 77% 2.92 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 88% 2.79 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 87% 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.52 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Phòng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 29°C / 32°C 75% 5.28 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 74% 4.91 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 77% 4.96 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 70% 5.58 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 5.39 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 5.18 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 29°C / 31°C 73% 5.09 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mây thưa 29°C / 32°C 72% 4.25 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 29°C / 32°C 72% 4.76 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 72% 4.84 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây rải rác 29°C / 31°C 73% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây thưa 28°C / 31°C 73% 4.03 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mây thưa 27°C / 31°C 70% 3.53 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 31°C 65% 3.63 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 32°C 67% 4.52 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 69% 4.36 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 68% 3.43 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 66% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 33°C 66% 4.81 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 69% 5.02 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 65% 5.94 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 63% 6.44 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 62% 5.55 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 65% 5.46 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 72% 4.54 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 77% 4 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 3.47 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 78% 3.26 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 77% 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.96 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.09 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.76 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.46 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Phòng Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Dương Huyện An Lão Huyện Bạch Long Vĩ Huyện Cát Hải Huyện Kiến Thuỵ Huyện Thuỷ Nguyên Huyện Tiên Lãng Huyện Vĩnh Bảo Quận Đồ Sơn Quận Dương Kinh Quận Hải An Quận Hồng Bàng Quận Kiến An Quận Lê Chân Quận Ngô Quyền

Thời tiết Vĩnh Phúc

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc hôm nay

Cập nhật lúc 06:29 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 86% 2.448 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 81% 5.724 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 65% 2.988 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 36°C 50% 7.308 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 64% 10.368 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 75% 14.76 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 79% 8.388 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 82% 5.256 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.448 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 2.988 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 50%, tốc độ gió 7.308 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 64%, tốc độ gió 10.368 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 14.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 5.256 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc ngày mai

Cập nhật lúc 08:42 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 88% 2.44 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 86% 1.59 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 87% 2.37 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 70% 2.62 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 60% 3.37 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 58% 3.02 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 37°C 74% 2.3 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 83% 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Vĩnh Phúc 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:42 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 35°C 67% 2.24 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 72% 1.92 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 74% 2.04 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 55% 2.18 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 85% 1.76 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 77% 2.13 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.32 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 60% 2.87 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.53 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 68% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 25°C / 34°C 55% 2.72 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 56% 2.64 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 55% 2.89 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 61% 2.07 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 52% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 52% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 63% 2.31 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 56% 2.66 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 51% 2.73 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 54% 2.55 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 56% 2.29 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 75% 1.81 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 81% 1.72 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 83% 1.12 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 85% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 91% 1.93 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.12 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Vĩnh Phúc Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.12 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Xuyên Huyện Lập Thạch Huyện Sông Lô Huyện Tam Đảo Huyện Tam Dương Huyện Vĩnh Tường Huyện Yên Lạc Phúc Yên Vĩnh Yên

Thời tiết Bắc Ninh

Dự báo thời tiết Bắc Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 08:42 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 84% 8.208 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 82% 6.444 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 76% 5.22 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 60% 9.504 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 80% 14.796 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 87% 11.736 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 87% 9.252 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 89% 7.596 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 8.208 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.444 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 9.504 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 14.796 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 11.736 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 7.596 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 86% 2.22 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 88% 2.21 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 81% 2.24 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 64% 1.95 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 43°C 53% 2.44 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 52% 2.32 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 69% 0.81 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 29°C / 35°C 80% 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 0.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.65 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 34°C 68% 2.81 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 68% 2.76 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 72% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 57% 3.18 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 80% 2.63 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.95 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 65% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 63% 2.97 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 28°C / 34°C 63% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 61% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.45 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây rải rác 27°C / 32°C 70% 2.86 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 63% 3.03 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 25°C / 34°C 53% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 34°C 55% 3.4 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 58% 3.41 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 58% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 54% 2.91 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 28°C / 35°C 54% 3.41 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 62% 3.08 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 56% 3.42 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 52% 3.8 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 53% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 56% 3.28 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 74% 2.37 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 77% 1.72 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 79% 1.76 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 2.15 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.18 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Ninh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Bình Huyện Lương Tài Huyện Quế Võ Huyện Thuận Thành Huyện Tiên Du Huyện Yên Phong Phường Vũ Ninh Thành Phố Bắc Ninh Từ Sơn

Thời tiết Hưng Yên

Dự báo thời tiết Hưng Yên hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 83% 5.76 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 77% 8.316 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 66% 6.156 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 66% 9.324 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 80% 10.152 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 83% 7.452 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 85% 4.68 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 88% 0.252 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 8.316 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 9.324 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 7.452 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 4.68 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 0.252 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên ngày mai

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 84% 1.17 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 87% 0.2 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 84% 2.72 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 64% 3.49 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 37°C / 44°C 49% 2.94 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 43°C 48% 1.6 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 74% 1.73 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 96% 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.17 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 0.2 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 44°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Hưng Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 66% 3.96 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 65% 3.67 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 67% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 59% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 3.57 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.65 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 63% 3.71 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mây thưa 28°C / 33°C 62% 3.33 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 28°C / 33°C 63% 3.98 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 63% 3.92 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 3.66 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 69% 3.45 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mây thưa 26°C / 32°C 63% 3.48 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 26°C / 33°C 57% 3.5 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 34°C 58% 3.61 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 57% 3.63 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 57% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mây cụm 28°C / 35°C 55% 3.29 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 34°C 55% 3.99 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 29°C / 34°C 58% 3.71 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 55% 4.75 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 28°C / 34°C 53% 5.06 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 29°C / 35°C 53% 4.19 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 54% 4 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 64% 3.27 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 2.33 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 2.12 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 81% 2.19 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.96 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.66 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hưng Yên Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.36 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ân Thi Huyện Khoái Châu Huyện Kim Động Huyện Phù Cừ Huyện Tiên Lữ Huyện Văn Giang Huyện Văn Lâm Huyện Yên Mỹ Thành Phố Hưng Yên Thị xã Mỹ Hào

Thời tiết Hải Dương

Dự báo thời tiết Hải Dương hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 83% 6.012 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 80% 6.84 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 76% 4.968 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 66% 11.412 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 84% 13.716 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 88% 11.016 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 88% 10.764 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 90% 9.288 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 6.84 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.968 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 11.412 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 13.716 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 11.016 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 10.764 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 9.288 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương ngày mai

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 88% 3 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 90% 2.6 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 85% 1.78 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 66% 2.47 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 36°C / 43°C 53% 2.77 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 57% 1.81 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 79% 3.49 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 86% 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Hải Dương 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 70% 3.99 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 69% 3.82 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 72% 3.79 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 63% 4.37 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 3.93 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 72% 4.01 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 67% 4.04 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mây thưa 28°C / 33°C 66% 3.57 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 28°C / 33°C 66% 3.98 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 66% 4.14 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 70% 4.02 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 71% 3.34 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mây thưa 26°C / 32°C 66% 3.32 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 26°C / 33°C 59% 3.36 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 33°C 61% 3.8 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 61% 3.87 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 61% 2.9 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mây rải rác 28°C / 34°C 59% 3.3 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 34°C 59% 4.06 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 29°C / 34°C 63% 3.88 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 58% 4.66 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 28°C / 34°C 56% 5.16 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 29°C / 35°C 56% 4.37 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 58% 4.32 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 67% 3.47 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 3.1 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 74% 2.54 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 2.45 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 83% 2.51 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.99 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 5.16 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.37 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Hải Dương Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.7 km/giờ

Dự báo thời tiết Chí Linh Huyện Bình Giang Huyện Cẩm Giàng Huyện Gia Lộc Huyện Kim Thành Huyện Nam Sách Huyện Ninh Giang Huyện Thanh Hà Huyện Thanh Miện Huyện Tứ Kỳ Thành Phố Hải Dương Thị xã Kinh Môn

Thời tiết Thái Bình

Dự báo thời tiết Thái Bình hôm nay

Cập nhật lúc 06:30 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 79% 7.2 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 73% 8.136 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 62% 2.736 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 67% 14.112 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 77% 11.52 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 80% 10.512 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 76% 12.132 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 78% 10.116 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 7.2 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 2.736 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 14.112 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 11.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 10.512 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 12.132 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 10.116 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình ngày mai

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 30°C / 36°C 80% 3.79 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 81% 3.37 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 81% 2.72 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 67% 3.42 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 43°C 53% 2.52 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 34°C / 41°C 60% 2.55 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 76% 2.84 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 89% 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 36°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 5.27 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 69% 4.82 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 4.91 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 65% 5.34 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 5.06 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 4.82 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 67% 4.69 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mây thưa 28°C / 32°C 67% 4.03 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 29°C / 32°C 68% 4.83 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 4.7 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây rải rác 28°C / 31°C 72% 4.65 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây thưa 28°C / 31°C 71% 3.91 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mây thưa 27°C / 31°C 68% 3.73 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 32°C 63% 3.71 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 32°C 64% 4.4 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 63% 4.14 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 63% 3.21 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Ít mây 29°C / 33°C 62% 3.69 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 33°C 62% 4.78 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 63% 4.97 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 61% 6.16 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 59% 6.42 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 59% 5.59 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 60% 5.37 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 4.58 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 3.6 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 71% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 76% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 2.68 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 74% 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 5.06 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.65 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 6.16 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 6.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 5.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.58 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Thái Bình Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đông Hưng Huyện Hưng Hà Huyện Kiến Xương Huyện Quỳnh Phụ Huyện Thái Thụy Huyện Tiền Hải Huyện Vũ Thư Thành Phố Thái Bình

Thời tiết Nam Định

Dự báo thời tiết Nam Ðịnh hôm nay

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 80% 6.768 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 74% 8.388 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 61% 1.548 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 67% 14.544 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 77% 11.304 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 79% 10.26 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 77% 10.152 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 79% 6.156 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 80%, tốc độ gió 6.768 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 8.388 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 61%, tốc độ gió 1.548 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 14.544 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 11.304 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 10.152 km/giờ
 • Thời tiết Nam Ðịnh vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 6.156 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định ngày mai

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 80% 2.4 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 83% 1.74 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 83% 2.74 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 66% 3.61 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 43°C 51% 2.42 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 35°C / 42°C 54% 1.38 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 76% 2.46 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 94% 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.89 km/giờ

Dự báo thời tiết Nam Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 4.8 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 67% 4.36 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 68% 4.47 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 4.81 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 4.41 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 69% 4.3 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 65% 4.24 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mây thưa 28°C / 32°C 64% 3.71 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 28°C / 32°C 66% 4.5 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 4.4 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây rải rác 28°C / 31°C 71% 4.18 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mây thưa 28°C / 31°C 70% 3.79 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mây thưa 27°C / 32°C 66% 3.68 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 32°C 60% 3.65 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 33°C 61% 4.05 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 60% 3.88 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 60% 2.96 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Ít mây 29°C / 34°C 58% 3.54 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 34°C 58% 4.46 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 29°C / 34°C 60% 4.47 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 58% 5.68 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 57% 5.93 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 29°C / 34°C 56% 5.13 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 57% 4.9 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 66% 4.1 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.16 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 2.86 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.53 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.41 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 74% 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4.81 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.79 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.65 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo Ít mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 4.46 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 4.47 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 5.68 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 5.13 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.9 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.1 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Nam Định Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Giao Thủy Huyện Hải Hậu Huyện Mỹ Lộc Huyện Nam Trực Huyện Nghĩa Hưng Huyện Trực Ninh Huyện Vụ Bản Huyện Xuân Trường Huyện Ý Yên Thành Phố Nam Định

Thời tiết Ninh Bình

Dự báo thời tiết Ninh Bình hôm nay

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 76% 5.508 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 69% 7.488 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 53% 1.224 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 62% 12.816 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 75% 9.216 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 75% 8.532 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 75% 6.804 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 76% 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 5.508 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 7.488 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 1.224 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 12.816 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 9.216 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 8.532 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 6.804 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 3.204 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình ngày mai

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 80% 1.65 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 83% 1.24 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 80% 2.11 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 63% 2.96 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 37°C / 44°C 48% 1.3 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 59% 4.4 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 77% 1.82 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.96 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 44°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 4.4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.82 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 33°C 65% 4.82 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 65% 4.39 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 66% 4.53 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 61% 4.62 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 77% 4.14 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 67% 4.06 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mây rải rác 28°C / 32°C 62% 4 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mây thưa 28°C / 32°C 62% 3.51 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 28°C / 32°C 64% 4.39 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 64% 4.3 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây rải rác 28°C / 31°C 70% 4.22 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.92 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mây thưa 27°C / 32°C 64% 3.77 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 32°C 59% 3.8 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 33°C 59% 3.85 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 57% 3.71 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 57% 2.79 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mây cụm 29°C / 34°C 56% 3.52 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 34°C 56% 4.35 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 29°C / 34°C 57% 4.36 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 56% 5.76 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 28°C / 33°C 55% 5.93 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 29°C / 33°C 55% 5.28 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 54% 4.99 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 64% 4.13 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.07 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 2.8 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 74% 2.34 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 79% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 73% 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.06 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.71 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 4.36 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 5.76 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Bình Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.44 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Gia Viễn Huyện Hoa Lư Huyện Kim Sơn Huyện Nho Quan Huyện Yên Khánh Huyện Yên Mô Tam Điệp Thành Phố Ninh Bình

Thời tiết Hà Nam

Dự báo thời tiết Hà Nam hôm nay

Cập nhật lúc 07:35 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 83% 5.904 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 76% 8.748 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 60% 5.94 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 59% 13.284 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 75% 10.476 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 81% 7.92 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 82% 4.212 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 83% 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 5.904 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 8.748 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 60%, tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 13.284 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 10.476 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 7.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.212 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.484 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam ngày mai

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 34°C 83% 0.76 km/giờ
04:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 86% 0.78 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 84% 2.81 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 63% 3.43 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 37°C / 44°C 49% 2.67 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 43°C 48% 1.73 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 75% 1.42 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa cường độ nặng 26°C / 27°C 97% 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 37°C / 44°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 34°C 65% 3.85 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 65% 3.52 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 67% 3.55 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 58% 3.92 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 78% 3.35 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 68% 3.47 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 3.53 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 61% 3.17 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 28°C / 33°C 63% 3.83 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 62% 3.8 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.58 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 3.4 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 63% 3.42 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 26°C / 33°C 56% 3.45 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 34°C 57% 3.45 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 55% 3.5 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 56% 2.57 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mây cụm 28°C / 35°C 55% 3.23 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 35°C 55% 3.85 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mây rải rác 29°C / 35°C 58% 3.55 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 54% 4.61 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 28°C / 34°C 53% 4.89 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mây rải rác 29°C / 35°C 53% 4.11 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 53% 3.91 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 64% 3.16 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 69% 2.54 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 70% 2.22 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 1.98 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 27°C / 30°C 81% 2.08 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 75% 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Hà Nam Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.28 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bình Lục Huyện Kim Bảng Huyện Lý Nhân Huyện Thanh Liêm Phủ Lý Thị xã Duy Tiên

Thời tiết Lào Cai

Dự báo thời tiết Lào Cai hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 83% 2.304 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 76% 1.548 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 33°C 65% 3.42 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 35°C 58% 5.688 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 83% 4.32 km/giờ
15:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 96% 3.528 km/giờ
18:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 99% 3.096 km/giờ
21:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 99% 1.296 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.304 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 1.548 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 65%, tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 58%, tốc độ gió 5.688 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 1.296 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 0.86 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 0.36 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 0.61 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 98% 0.56 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 98% 0.42 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 93% 0.36 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 97% 0.72 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 95% 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.36 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.42 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.36 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Lào Cai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 35°C 72% 1.96 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 86% 1.67 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 80% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 60% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.1 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 89% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 74% 1.56 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 59% 1.94 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 37°C 51% 2.58 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 2.5 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 82% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 2.21 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 69% 2.44 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 50% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 39°C 43% 2.03 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 39°C 43% 2.33 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 39°C 40% 2.26 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 38°C 47% 2.31 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 37°C 50% 1.74 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 71% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 54% 3.05 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 58% 2.89 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 60% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.95 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 98% 1.46 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 93% 1.03 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 28°C 98% 0.95 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 96% 2.17 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 84% 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 37°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 39°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 39°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 39°C , độ ẩm 40% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 38°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.03 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Lào Cai Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Hà Huyện Bảo Thắng Huyện Bảo Yên Huyện Bát Xát Huyện Mường Khương Huyện Si Ma Cai Huyện Văn Bàn Thành Phố Lào Cai Thị xã Sa Pa

Thời tiết Yên Bái

Dự báo thời tiết Yên Bái hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 89% 2.34 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 79% 1.404 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 73% 3.168 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 33°C 66% 4.5 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 82% 4.176 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 89% 4.86 km/giờ
18:00 - 04/07 Ít mưa 27°C 95% 4.32 km/giờ
21:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 96% 5.724 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 79%, tốc độ gió 1.404 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 3.168 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 4.5 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 4.176 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 5.724 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái ngày mai

Cập nhật lúc 06:29 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa vừa 28°C / 33°C 91% 1.93 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 95% 1.9 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 27°C / 32°C 92% 1.26 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 38°C 75% 1.37 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 64% 1.46 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 33°C / 40°C 68% 1.6 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 36°C 83% 1.86 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 27°C / 27°C 94% 0.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 36°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.29 km/giờ

Dự báo thời tiết Yên Bái 30 ngày tới

Cập nhật lúc 06:29 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 27°C / 36°C 67% 2.01 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa vừa 28°C / 34°C 78% 1.79 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 80% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 57% 2.1 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.36 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 84% 1.41 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 67% 1.29 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 65% 1.53 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 67% 1.91 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 57% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.89 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 1.76 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 61% 2.44 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 55% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 38°C 49% 2.43 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 59% 2.03 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 37°C 48% 2.54 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 37°C 49% 2.34 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 61% 1.62 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 55% 2.43 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 50% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 54% 2.3 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 27°C / 36°C 55% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 84% 1.39 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 27°C / 30°C 91% 1.33 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 92% 0.83 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 92% 1.21 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 97% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 91% 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.76 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 38°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 37°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.54 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 37°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Yên Bái Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Lục Yên Huyện Mù Căng Chải Huyện Trạm Tấu Huyện Trấn Yên Huyện Văn Chấn Huyện Văn Yên Huyện Yên Bình Nghĩa Lộ Thành Phố Yên Bái

Thời tiết Lai Châu

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 24°C 95% 3.888 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 68% 5.4 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 63% 4.428 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 72% 2.088 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 86% 3.384 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C 95% 4.248 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C 99% 4.392 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C 99% 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.492 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 98% 0.73 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 99% 0.4 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 100% 0.17 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 0.6 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 0.27 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 96% 0.59 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 99% 0.15 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.4 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.17 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.27 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.15 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Lai Châu 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 68% 2.06 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.97 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 1.74 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 66% 1.98 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 70% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 90% 1.78 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 78% 1.62 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 75% 1.61 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 57% 1.72 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 50% 2.32 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 63% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 78% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.05 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 66% 2.26 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 47% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 25°C / 37°C 42% 1.66 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 24°C / 38°C 42% 2.14 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 24°C / 38°C 41% 1.91 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 37°C 47% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 49% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 73% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 62% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.86 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 91% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 99% 1.5 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 91% 0.96 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 0.86 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 24°C / 26°C 98% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 85% 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.78 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.72 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 37°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 38°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 38°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 37°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 49% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Lai Châu Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Mường Tè Huyện Nậm Nhùn Huyện Phong Thổ Huyện Sìn Hồ Huyện Tam Đường Huyện Tân Uyên Huyện Than Uyên Thành Phố Lai Châu

Thời tiết Điện Biên

Dự báo thời tiết Ðiện Biên hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 24°C 95% 3.888 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 68% 5.4 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 63% 4.428 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 72% 2.088 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 86% 3.384 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C 95% 4.248 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C 99% 4.392 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C 99% 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 68%, tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 4.428 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 72%, tốc độ gió 2.088 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 3.384 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 4.248 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Ðiện Biên vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 99%, tốc độ gió 3.492 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên ngày mai

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 1.19 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 0.98 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 98% 0.87 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 96% 0.94 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 91% 0.55 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 97% 0.43 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 99% 0.72 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 24°C / 25°C 100% 0.27 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.72 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.27 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 32°C 59% 2.7 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 86% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 97% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 81% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 89% 1.73 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 2.32 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 65% 2.24 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 75% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 44% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 47% 2.36 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 24°C / 32°C 57% 1.92 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 79% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 72% 1.63 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 71% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 51% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 36°C 39% 2.61 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 44% 2.3 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 24°C / 36°C 42% 1.99 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 24°C / 36°C 42% 1.8 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 24°C / 35°C 43% 2.23 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 67% 3.03 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 61% 3.01 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 73% 2.93 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 67% 3 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 93% 1.93 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 24°C / 26°C 99% 1.75 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 97% 1.47 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 99% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa cường độ nặng 23°C / 25°C 99% 1.27 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 96% 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.32 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.24 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 32°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 36°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 36°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 36°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 35°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.47 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.27 km/giờ
 • Thời tiết Điện Biên Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.86 km/giờ

Dự báo thời tiết Điện Biên Phủ Huyện Điện Biên Huyện Điện Biên Đông Huyện Mường Ảng Huyện Mường Chà Huyện Mường Nhé Huyện Nậm Pồ Huyện Tủa Chùa Huyện Tuần Giáo Thị xã Mường Lay

Thời tiết Sơn La

Dự báo thời tiết Sơn La hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C 92% 3.096 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 25°C 84% 3.528 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 69% 2.52 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 71% 1.044 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C 87% 3.06 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 24°C 93% 3.492 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C 94% 3.6 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 23°C 93% 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 3.096 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 3.528 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 69%, tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 1.044 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 24°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.492 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 23°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 2.88 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 95% 0.76 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 94% 0.53 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 0.67 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 86% 0.59 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 90% 1.08 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 97% 0.88 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 0.74 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 99% 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.76 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.53 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.67 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.59 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.74 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.23 km/giờ

Dự báo thời tiết Sơn La 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 24°C / 33°C 56% 2.43 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 84% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 89% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 69% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 91% 1.63 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 60% 1.95 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 65% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 23°C / 35°C 46% 1.68 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 48% 2.34 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 70% 2.37 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 86% 1.6 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 79% 1.56 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 75% 1.94 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 23°C / 32°C 54% 2.09 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 24°C / 36°C 39% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 23°C / 34°C 45% 2.08 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 23°C / 35°C 41% 2.35 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 23°C / 36°C 42% 1.87 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 23°C / 35°C 44% 2.37 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 23°C / 30°C 59% 3 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây cụm 23°C / 32°C 52% 3.05 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 59% 3 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 23°C / 31°C 56% 2.84 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 83% 2.12 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 96% 1.58 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 23°C / 26°C 95% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 23°C / 25°C 97% 1.18 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 22°C / 24°C 99% 1.36 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 94% 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 35°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 36°C , độ ẩm 39% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 34°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 35°C , độ ẩm 41% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 36°C , độ ẩm 42% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 35°C , độ ẩm 44% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 32°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Sơn La Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Yên Huyện Mai Sơn Huyện Mộc Châu Huyện Mường La Huyện Phù Yên Huyện Quỳnh Nhai Huyện Sông Mã Huyện Sốp Cộp Huyện Thuận Châu Huyện Vân Hồ Huyện Yên Châu Thành Phố Sơn La

Thời tiết Hòa Bình

Dự báo thời tiết Hòa Bình hôm nay

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 83% 2.916 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 77% 2.016 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 59% 4.392 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 57% 6.192 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 74% 5.436 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 76% 4.788 km/giờ
18:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 78% 3.348 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 90% 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.916 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 2.016 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 59%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 6.192 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 74%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.788 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 3.348 km/giờ
 • Thời tiết Hòa Bình vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 90%, tốc độ gió 5.616 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình ngày mai

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 85% 0.87 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 90% 1.41 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 90% 1.68 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 77% 1.83 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 58% 1.95 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 58% 1.16 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 82% 0.65 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 93% 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 0.65 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.83 km/giờ

Dự báo thời tiết Hoà Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 35°C 61% 2.87 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa vừa 28°C / 34°C 69% 2.52 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 71% 2.75 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 57% 2.75 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 73% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 59% 2.17 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 66% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 63% 2.47 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.67 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 76% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 77% 2.33 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 70% 2.33 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 58% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 59% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 37°C 53% 2.75 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 63% 1.93 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 55% 2.76 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 53% 2.65 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 59% 2.45 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 54% 3.38 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mây rải rác 27°C / 35°C 52% 3.38 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 55% 3.16 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 52% 2.99 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 2.23 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 78% 1.67 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 80% 1.5 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 84% 1.16 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 25°C / 29°C 90% 1.66 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 84% 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.87 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.52 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.67 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.5 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.16 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hoà Bình Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.97 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cao Phong Huyện Đà Bắc Huyện Kim Bôi Huyện Lạc Sơn Huyện Lạc Thủy Huyện Lương Sơn Huyện Mai Châu Huyện Tân Lạc Huyện Yên Thủy Thành Phố Hòa Bình

Thời tiết Hà Giang

Dự báo thời tiết Hà Giang hôm nay

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 94% 1.512 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 83% 3.816 km/giờ
06:00 - 04/07 Mưa nhẹ 34°C 66% 6.336 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 32°C 77% 7.668 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 87% 3.924 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 88% 5.616 km/giờ
18:00 - 04/07 Ít mưa 25°C 98% 2.484 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 25°C 98% 2.952 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 1.512 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 3.816 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 66%, tốc độ gió 6.336 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 77%, tốc độ gió 7.668 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.924 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.616 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.484 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 2.952 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang ngày mai

Cập nhật lúc 08:44 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 1.15 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 100% 0.62 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa vừa 25°C / 26°C 100% 0.3 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 98% 0.61 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 95% 0.35 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 26°C 93% 0.21 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 94% 0.92 km/giờ
22:00 - 05/07 Nhiều mây 25°C / 26°C 92% 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 100% , tốc độ gió 0.3 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.21 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.11 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:44 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 84% 1.56 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 88% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 68% 1.75 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 52% 1.75 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 83% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 94% 1.36 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.35 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 82% 1.73 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 75% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 55% 2.78 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 68% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 87% 2.15 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 2.38 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 2.74 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 52% 2.55 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 59% 2.19 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 61% 2.18 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 37°C 43% 2.09 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 45% 2.64 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 68% 2.06 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 71% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 51% 2.63 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 59% 2.36 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 76% 1.91 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 94% 1.55 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 97% 1.28 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 98% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 24°C / 27°C 97% 1.43 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 92% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 88% 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.56 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.19 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 37°C , độ ẩm 43% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.28 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Hà Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.22 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Mê Huyện Bắc Quang Huyện Đồng Văn Huyện Hoàng Su Phì Huyện Mèo Vạc Huyện Quản Bạ Huyện Quang Bình Huyện Vị Xuyên Huyện Xín Mần Huyện Yên Minh Thành Phố Hà Giang

Thời tiết Tuyên Quang

Dự báo thời tiết Tuyên Quang hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 94% 2.052 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 92% 1.26 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 70% 3.78 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 36°C 53% 4.464 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 76% 4.86 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 86% 2.772 km/giờ
18:00 - 04/07 Ít mưa 27°C 94% 4.104 km/giờ
21:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 97% 4.608 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 4.464 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 76%, tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 94%, tốc độ gió 4.104 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 4.608 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang ngày mai

Cập nhật lúc 08:44 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa cường độ nặng 26°C / 26°C 98% 1.86 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 1.11 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 98% 0.96 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 0.51 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 59% 1.15 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 39°C 60% 1.74 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 32°C 85% 0.92 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 1.11 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.96 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.51 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.74 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Tuyên Quang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:44 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 27°C / 34°C 75% 1.7 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa vừa 27°C / 34°C 81% 1.33 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 79% 1.6 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 37°C 55% 1.6 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.53 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 87% 1.44 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 75% 1.22 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 67% 1.81 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 69% 2.07 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 55% 2.86 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 70% 2.33 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 79% 2.06 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.03 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 25°C / 33°C 57% 2.69 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 53% 2.44 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 55% 2.58 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 60% 2.12 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 46% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 48% 2.56 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 67% 1.89 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 60% 1.73 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 50% 2.21 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 55% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 26°C / 35°C 62% 1.71 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 89% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 93% 1.42 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 94% 1.04 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 93% 1.53 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 96% 2.14 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 91% 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 37°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.6 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.07 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.33 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 2.21 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.04 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Tuyên Quang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chiêm Hóa Huyện Hàm Yên Huyện Lâm Bình Huyện Na Hang Huyện Sơn Dương Huyện Yên Sơn Thành Phố Tuyên Quang

Thời tiết Phú Thọ

Dự báo thời tiết Phú Thọ hôm nay

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 88% 3.744 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 82% 3.852 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 63% 1.692 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 37°C 49% 9.252 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 67% 8.604 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 30°C 78% 10.584 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 85% 1.692 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 91% 7.128 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 3.744 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 3.852 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 37°C,độ ẩm 49%, tốc độ gió 9.252 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 8.604 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 78%, tốc độ gió 10.584 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 85%, tốc độ gió 1.692 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 7.128 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ ngày mai

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 89% 1.42 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 90% 2.08 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 92% 2.15 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 77% 2.6 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 37°C 73% 2.58 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 39°C 67% 2.04 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 35°C 80% 1.55 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 89% 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 37°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.04 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Thọ 30 ngày tới

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 36°C 66% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa vừa 28°C / 34°C 74% 1.87 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 76% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 56% 2.16 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 88% 1.41 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.73 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 64% 1.4 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 66% 1.89 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 66% 2.11 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 61% 2.64 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 2.31 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 79% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 72% 2.01 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 58% 2.47 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 57% 2.18 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 37°C 53% 2.6 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 62% 1.94 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 51% 2.62 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 51% 2.45 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 63% 1.84 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 55% 2.56 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 51% 2.77 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 54% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 27°C / 36°C 54% 2.22 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 1.51 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 86% 1.42 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 88% 0.94 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 89% 1.23 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 25°C / 28°C 94% 1.86 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 88% 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.01 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 37°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.56 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.23 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Thọ Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 0.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Khê Huyện Đoan Hùng Huyện Hạ Hoà Huyện Lâm Thao Huyện Phù Ninh Huyện Tam Nông Huyện Tân Sơn Huyện Thanh Ba Huyện Thanh Sơn Huyện Thanh Thuỷ Huyện Yên Lập Thị xã Phú Thọ Việt Trì

Thời tiết Thái Nguyên

Dự báo thời tiết Thái Nguyên hôm nay

Cập nhật lúc 06:30 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 89% 1.944 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 30°C 83% 2.412 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 67% 5.112 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 36°C 53% 6.408 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 71% 7.092 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 83% 10.44 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 87% 4.392 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 88% 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 30°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 2.412 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 5.112 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 36°C,độ ẩm 53%, tốc độ gió 6.408 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 7.092 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 83%, tốc độ gió 10.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 4.392 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 5.148 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên ngày mai

Cập nhật lúc 06:30 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 87% 1.22 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 88% 1.43 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 84% 1.21 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 41°C 62% 0.23 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 36°C / 43°C 55% 1.44 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 61% 1.51 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 79% 1.89 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 94% 5.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 41°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 0.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.44 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.04 km/giờ

Dự báo thời tiết Thái Nguyên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 06:30 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 35°C 72% 1.95 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 75% 1.9 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 77% 1.87 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 54% 2.14 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 84% 1.81 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 79% 2.17 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 69% 2.23 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 64% 2.53 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 27°C / 34°C 63% 2.68 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 58% 3 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 67% 2.98 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 73% 2.4 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 65% 2.61 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 25°C / 34°C 52% 2.89 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 26°C / 35°C 53% 3.04 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 59% 3 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 61% 2.11 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 51% 2.57 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 51% 2.92 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 68% 2.55 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 60% 2.51 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 27°C / 36°C 51% 2.59 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 28°C / 36°C 55% 2.48 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 61% 2.42 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 77% 1.91 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 82% 1.93 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 85% 1.15 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 86% 1.66 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 91% 1.99 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 85% 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 1.95 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 36°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 36°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.15 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Thái Nguyên Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.19 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đại Từ Huyện Định Hóa Huyện Đồng Hỷ Huyện Phú Bình Huyện Phú Lương Huyện Võ Nhai Phổ Yên Sông Công Thành Phố Thái Nguyên

Thời tiết Bắc Kạn

Dự báo thời tiết Bắc Kạn hôm nay

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 97% 2.376 km/giờ
03:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 87% 3.204 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 33°C 67% 3.888 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 34°C 63% 5.364 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 91% 4.14 km/giờ
15:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 97% 2.376 km/giờ
18:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 98% 3.456 km/giờ
21:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 100% 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 67%, tốc độ gió 3.888 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 5.364 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 91%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 2.376 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 98%, tốc độ gió 3.456 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 100%, tốc độ gió 3.42 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 26°C 98% 0.88 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 99% 0.95 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 98% 0.55 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 31°C / 36°C 68% 1.01 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 34°C / 40°C 52% 1.83 km/giờ
16:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 39°C 57% 1.83 km/giờ
19:00 - 05/07 Nhiều mây 28°C / 33°C 84% 0.6 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 27°C 92% 0.34 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.95 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.55 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 1.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 39°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.34 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Kạn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 33°C 78% 1.51 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 82% 1.49 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 80% 1.43 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 36°C 54% 1.73 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.57 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 87% 1.79 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 77% 1.77 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 69% 2.3 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 65% 2.42 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 56% 2.91 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 64% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.15 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 66% 2.43 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 24°C / 34°C 52% 2.85 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 25°C / 34°C 51% 3 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 63% 2.73 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 64% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 48% 2.41 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 48% 2.71 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 75% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 67% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 53% 2.23 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 35°C 60% 2.05 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 70% 2 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa vừa 26°C / 31°C 87% 1.68 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 26°C / 30°C 90% 1.8 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 0.97 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 25°C / 29°C 93% 1.71 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 95% 2.03 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 90% 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 36°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 48% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 53% , tốc độ gió 2.23 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 35°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.68 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.71 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Kạn Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Bể Huyện Bạch Thông Huyện Chợ Đồn Huyện Chợ Mới Huyện Na Rì Huyện Ngân Sơn Huyện Pác Nặm Thành Phố Bắc Kạn

Thời tiết Cao Bằng

Dự báo thời tiết Cao Bằng hôm nay

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Mây rải rác 27°C 93% 3.024 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 29°C 82% 1.944 km/giờ
06:00 - 04/07 Mây rải rác 33°C 63% 3.06 km/giờ
09:00 - 04/07 Mây rải rác 34°C 62% 4.824 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 89% 5.148 km/giờ
15:00 - 04/07 Ít mưa 27°C 95% 2.772 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 97% 3.204 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 97% 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 3.024 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 1.944 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 33°C,độ ẩm 63%, tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mây rải rác, nhiệt độ 34°C,độ ẩm 62%, tốc độ gió 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 5.148 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.772 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 3.204 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.368 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng ngày mai

Cập nhật lúc 08:44 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa vừa 26°C / 27°C 98% 0.78 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 99% 0.99 km/giờ
07:00 - 05/07 Nhiều mây 26°C / 27°C 97% 0.83 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 29°C / 34°C 83% 0.58 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 32°C / 38°C 63% 1.4 km/giờ
16:00 - 05/07 Mây cụm 34°C / 40°C 57% 1.33 km/giờ
19:00 - 05/07 Mây cụm 28°C / 33°C 83% 0.73 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 92% 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.78 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 99% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.83 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.58 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 1.4 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 34°C / 40°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.73 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.98 km/giờ

Dự báo thời tiết Cao Bằng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:44 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 32°C 80% 1.42 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 88% 1.53 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 76% 1.53 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 35°C 66% 1.81 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 91% 1.7 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 93% 1.8 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa vừa 25°C / 30°C 88% 2.05 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 25°C / 31°C 81% 2.31 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 68% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 57% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 61% 3.25 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 2.26 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 31°C 63% 2.65 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 24°C / 33°C 51% 2.88 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Mưa nhẹ 24°C / 34°C 50% 3.12 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 33°C 68% 2.31 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 67% 1.98 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 36°C 47% 2.22 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 25°C / 35°C 46% 2.73 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 2.5 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 78% 1.91 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 34°C 67% 2.39 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa vừa 26°C / 34°C 72% 2.06 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa vừa 26°C / 32°C 83% 2.16 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 92% 1.9 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 94% 1.8 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 25°C / 27°C 97% 0.97 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa cường độ nặng 25°C / 27°C 97% 1.63 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 95% 1.58 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 91% 0.92 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.42 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.26 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.65 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 33°C , độ ẩm 51% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 34°C , độ ẩm 50% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.98 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 36°C , độ ẩm 47% , tốc độ gió 2.22 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 35°C , độ ẩm 46% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 34°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.97 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.58 km/giờ
 • Thời tiết Cao Bằng Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.92 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bảo Lạc Huyện Bảo Lâm Huyện Hạ Lang Huyện Hà Quảng Huyện Hoà An Huyện Nguyên Bình Huyện Quảng Hòa Huyện Thạch An Huyện Trùng Khánh Thành Phố Cao Bằng

Thời tiết Lạng Sơn

Dự báo thời tiết Lạng Sơn hôm nay

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Ít mưa 25°C 93% 1.368 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 86% 5.184 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 71% 8.136 km/giờ
09:00 - 04/07 Mưa nhẹ 31°C 75% 10.08 km/giờ
12:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 89% 6.12 km/giờ
15:00 - 04/07 Ít mưa 26°C 96% 6.012 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 93% 5.436 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 92% 2.124 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 1.368 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 86%, tốc độ gió 5.184 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 71%, tốc độ gió 8.136 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 10.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 89%, tốc độ gió 6.12 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 6.012 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 5.436 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 92%, tốc độ gió 2.124 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 96% 1.37 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 94% 0.34 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 89% 0.6 km/giờ
10:00 - 05/07 Mây cụm 32°C / 38°C 67% 1.7 km/giờ
13:00 - 05/07 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 70% 1.85 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 32°C / 39°C 66% 2.27 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 85% 1.39 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 88% 1 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.37 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.34 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.6 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 38°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.85 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 39°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1 km/giờ

Dự báo thời tiết Lạng Sơn 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 31°C 81% 3.23 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 83% 2.63 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 85% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 70% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 88% 2.91 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 3.05 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 82% 3.19 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 77% 2.98 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 68% 3.25 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 66% 3.6 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 65% 3.98 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 76% 2.57 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 68% 2.83 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Mây thưa 24°C / 31°C 56% 3.07 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 25°C / 32°C 58% 3.82 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 74% 3.15 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 74% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 25°C / 33°C 60% 2.55 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 58% 3.38 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 76% 3.51 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 70% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 26°C / 32°C 61% 3.47 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 27°C / 33°C 64% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 75% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 84% 3.08 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 26°C / 29°C 88% 2.83 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.12 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 25°C / 28°C 90% 2.31 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 25°C / 27°C 92% 2.11 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 23°C / 29°C 85% 1.52 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.6 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.15 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 33°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 3.38 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 33°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Lạng Sơn Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.52 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Sơn Huyện Bình Gia Huyện Cao Lộc Huyện Chi Lăng Huyện Đình Lập Huyện Hữu Lũng Huyện Lộc Bình Huyện Tràng Định Huyện Văn Lãng Huyện Văn Quan Thành Phố Lạng Sơn

Thời tiết Bắc Giang

Dự báo thời tiết Bắc Giang hôm nay

Cập nhật lúc 07:36 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Mưa nhẹ 27°C 88% 6.084 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 84% 2.7 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 32°C 70% 5.292 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 35°C 57% 10.296 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 75% 13.716 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 29°C 82% 11.448 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 28°C 82% 6.912 km/giờ
21:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 81% 4.824 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 88%, tốc độ gió 6.084 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 84%, tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 32°C,độ ẩm 70%, tốc độ gió 5.292 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 35°C,độ ẩm 57%, tốc độ gió 10.296 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 75%, tốc độ gió 13.716 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 29°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 11.448 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 82%, tốc độ gió 6.912 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 81%, tốc độ gió 4.824 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 86% 1.9 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 88% 1.97 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 81% 1.65 km/giờ
10:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 64% 0.88 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 36°C / 43°C 52% 2.59 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 35°C / 42°C 54% 1.62 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 71% 1.36 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 29°C / 35°C 81% 4.05 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.65 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 36°C / 43°C , độ ẩm 52% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 35°C / 42°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 1.36 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.05 km/giờ

Dự báo thời tiết Bắc Giang 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 28°C / 34°C 71% 2.99 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 71% 2.84 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 74% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 59% 3.28 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 81% 2.82 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 75% 3.08 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 68% 3.2 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 65% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mây thưa 28°C / 34°C 64% 3.3 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 62% 3.64 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 67% 3.61 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 71% 2.86 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 25°C / 32°C 64% 3.01 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 25°C / 34°C 55% 3.13 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 34°C 57% 3.51 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 61% 3.44 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 61% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 55% 2.9 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 28°C / 35°C 55% 3.47 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 65% 3.21 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 59% 3.48 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 54% 3.87 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 29°C / 35°C 55% 3.39 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 28°C / 35°C 59% 3.45 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 71% 2.74 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa vừa 28°C / 32°C 77% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa vừa 27°C / 32°C 79% 1.86 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 81% 1.92 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 2.2 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 26°C / 31°C 80% 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.99 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.64 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.61 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 32°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.01 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 34°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 34°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.47 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.87 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 35°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 35°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 1.92 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.2 km/giờ
 • Thời tiết Bắc Giang Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hiệp Hòa Huyện Lạng Giang Huyện Lục Nam Huyện Lục Ngạn Huyện Sơn Động Huyện Tân Yên Huyện Việt Yên Huyện Yên Dũng Huyện Yên Thế Thành Phố Bắc Giang

Thời tiết Quảng Ninh

Dự báo thời tiết Quảng Ninh hôm nay

Cập nhật lúc 06:30 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió
00:00 - 04/07 Ít mưa 25°C 97% 1.8 km/giờ
03:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 96% 1.26 km/giờ
06:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 87% 2.844 km/giờ
09:00 - 04/07 Trời âm u 31°C 73% 7.38 km/giờ
12:00 - 04/07 Trời âm u 28°C 93% 4.14 km/giờ
15:00 - 04/07 Trời âm u 27°C 96% 1.116 km/giờ
18:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 95% 3.276 km/giờ
21:00 - 04/07 Mưa nhẹ 26°C 95% 2.052 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 00:00 ngày 04/07, dự báo Ít mưa, nhiệt độ 25°C,độ ẩm 97%, tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 03:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 06:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 87%, tốc độ gió 2.844 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 09:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 31°C,độ ẩm 73%, tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 12:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 28°C,độ ẩm 93%, tốc độ gió 4.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 15:00 ngày 04/07, dự báo trời âm u, nhiệt độ 27°C,độ ẩm 96%, tốc độ gió 1.116 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 18:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 3.276 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 21:00 ngày 04/07, dự báo mưa nhẹ, nhiệt độ 26°C,độ ẩm 95%, tốc độ gió 2.052 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh ngày mai

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 96% 0.94 km/giờ
04:00 - 05/07 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 96% 0.39 km/giờ
07:00 - 05/07 Mưa nhẹ 27°C / 31°C 94% 0.25 km/giờ
10:00 - 05/07 Mưa nhẹ 31°C / 38°C 77% 1.22 km/giờ
13:00 - 05/07 Nhiều mây 33°C / 40°C 67% 2.36 km/giờ
16:00 - 05/07 Mưa nhẹ 30°C / 37°C 82% 1.93 km/giờ
19:00 - 05/07 Mưa nhẹ 28°C / 34°C 93% 1.38 km/giờ
22:00 - 05/07 Mưa vừa 27°C / 31°C 96% 1.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 01:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 04:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 0.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 07:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.25 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 10:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 38°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 13:00 ngày 05/07, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 33°C / 40°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 16:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 37°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 1.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 19:00 ngày 05/07, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 34°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh vào lúc 22:00 ngày 05/07, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.08 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ninh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 08:43 - 04/07/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 29°C / 31°C 83% 6.41 km/giờ
Thứ 3 - 05/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 82% 5.32 km/giờ
Thứ 4 - 06/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 85% 5.52 km/giờ
Thứ 5 - 07/07 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 79% 6.22 km/giờ
Thứ 6 - 08/07 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 6.07 km/giờ
Thứ 7 - 09/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 5.9 km/giờ
Chủ Nhật - 10/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 82% 5.71 km/giờ
Thứ 2 - 11/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 80% 4.54 km/giờ
Thứ 3 - 12/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 76% 4.83 km/giờ
Thứ 4 - 13/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 76% 5.22 km/giờ
Thứ 5 - 14/07 Mây thưa 28°C / 30°C 73% 5.22 km/giờ
Thứ 6 - 15/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 76% 4.29 km/giờ
Thứ 7 - 16/07 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 74% 3.23 km/giờ
Chủ Nhật - 17/07 Bầu trời quang đãng 27°C / 31°C 69% 3.34 km/giờ
Thứ 2 - 18/07 Bầu trời quang đãng 28°C / 31°C 70% 4.8 km/giờ
Thứ 3 - 19/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 77% 4.62 km/giờ
Thứ 4 - 20/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 76% 3.55 km/giờ
Thứ 5 - 21/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 3.49 km/giờ
Thứ 6 - 22/07 Mây thưa 29°C / 31°C 70% 4.73 km/giờ
Thứ 7 - 23/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 75% 5.35 km/giờ
Chủ Nhật - 24/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 74% 6.13 km/giờ
Thứ 2 - 25/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 71% 6.74 km/giờ
Thứ 3 - 26/07 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 71% 6.19 km/giờ
Thứ 4 - 27/07 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 76% 6.28 km/giờ
Thứ 5 - 28/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 80% 5.37 km/giờ
Thứ 6 - 29/07 Mưa nhẹ 29°C / 30°C 84% 4.69 km/giờ
Thứ 7 - 30/07 Mưa nhẹ 28°C / 30°C 83% 3.95 km/giờ
Chủ Nhật - 31/07 Mưa vừa 28°C / 30°C 83% 3.94 km/giờ
Thứ 2 - 01/08 Mưa nhẹ 28°C / 29°C 85% 3.3 km/giờ
Thứ 3 - 02/08 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 80% 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.41 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 05/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 06/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 07/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 6.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 08/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 6.07 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 09/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 10/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 11/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 12/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 13/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 14/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 15/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 16/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 17/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 18/07 , dự báo bầu trời quang đãng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.8 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 19/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 20/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 21/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 22/07 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 23/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 24/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 25/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 26/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 6.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 4 ngày 27/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 5 ngày 28/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 6 ngày 29/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 30°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 7 ngày 30/07 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Chủ Nhật ngày 31/07 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 2 ngày 01/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ninh Thứ 3 ngày 02/08 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.38 km/giờ

Dự báo thời tiết Cẩm Phả Đông Triều Hạ Long Huyện Ba Chẽ Huyện Bình Liêu Huyện Cô Tô Huyện Đầm Hà Huyện Hải Hà Huyện Tiên Yên Huyện Vân Đồn Móng Cái Quảng Yên Uông Bí

Video clip

Dự báo thời tiết ngày 04/07: miền bắc ngày nắng nóng oi bức, mưa xuất hiện về đêm | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 03/7: miền bắc mưa dông vào chiều tối, cục bộ có mưa vừa đến mưa to | antv

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 4/7: nắng nóng bắt đầu xuất hiện trở lại | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Cập nhật dự báo thời tiết mới nhất sáng 3/7.thời tiết đêm nay:miền bắc nắng nóng,đông bắc mưa rất to

Thời tiết hôm nay 04/07/2022: bắc bộ trưa chiều nắng nóng | vtc14

Dự báo thời tiết ngày 03/07: đông bắc bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 03/7/2022 | bão số 1 chuyển hướng, bắc bộ mưa lớn | vtc16

Dự báo thời tiết 3/7: bão số 1 suy yếu thành áp thấp, miền bắc nắng nóng trở lại | skđs

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 02/7/2022 | bão số 1 giật đến cấp 15, miền bắc mưa lớn | vtc16

Thời tiết miền bắc 3/7: bão số 1 gây mưa, có khả năng suy yếu thành áp thấp | skđs

Dự báo thời tiết miền bắc 1/7: mưa lớn kéo dài trong 7 ngày tới do ảnh hưởng của bão | skđs

Thời tiết hôm nay 02/07/2022:vùng ven biển bắc bộ có mưa dông diện rộng| vtc14

Dự báo thời tiết ngày 2/7: miền bắc trời nhiều mây, chiều tối có mưa rào và dông | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 2/7: miền bắc mưa dông tăng mạnh về chiều tối và đêm | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 3/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 3/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 1/7: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

[ thời tiết việt ] hôm nay 2/7/2022 | bão số 1 mạnh lên, miền bắc mưa lớn 5 ngày

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 01/7/2022 | bão số 1 bán kính gió rất rộng, còn mạnh thêm | vtc16

Thời tiết trưa, chiều 02/07/2022: bão hút gió, miền bắc nắng gắt, mưa lớn từ chiều tối| vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 2/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết tối ngày 01/7: miền bắc có mưa dông, cục bộ có nơi mưa to | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Miền bắc tiếp tục mưa lớn: dự báo một năm thời tiết bất thường | vtc16

Dự báo thời tiết những ngày tới: miền bắc, miền trung nắng nóng gay gắt còn kéo dài bao lâu? i skđs

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: miền bắc thời tiết dịu lại, miền trung nắng gay gắt | skđs

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 30/6: bắc bộ bước vào đợt mưa lớn | antv

Thời tiết hôm nay 01/07/2022: bắc bộ và bắc trung bộ mưa to | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/7/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Dự báo thời tiết tối ngày 29/6: miền bắc mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 1/7 | tin bão số 1 mới nhất | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai ngày 29/6: miền bắc nắng nóng xuất hiện cục bộ | antv

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 30/6/2022 | miền bắc mưa to, biển đông xuất hiện atnđ | vtc16

Dự báo thời tiết miền bắc: diễn biến phức tạp, xuất hiện áp thấp giật cấp 8, di chuyển chậm | skđs

Dự báo thời tiết ngày 30/6: miền bắc mưa rào và dông dồn dập | antv

Dự báo thời tiết mới nhất trưa 3/7.thời tiết chiều nay: bão số 1 chaba suy yếu, bắc bộ nắng nóng gắt

Thời tiết 3 ngày tới (30/06 đến 02/07):bắc bộ, bắc trung bộ có mưa dông diện rộng | vtc14

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 3 tháng 7 năm 2022 / tin bão /thời tiết 3 ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/6: miền bắc tiếp tục nắng nóng, chiều và tối có mưa dông rải rác | antv

Dự báo thời tiết tối ngày 24/6: miền bắc chiều tối có mưa rào và dông vài nơi | antv

Dự báo thời tiết ngày 27/6: miền bắc và trung bộ tiếp diễn nắng nóng gay gắt | antv

Dự báo thời tiết 24/2: miền bắc vẫn rét khô, băng giá phủ trắng đỉnh núi | vtc now

Thời tiết ngày mai 04/07/2022: bắc bộ, trung bộ bắt đầu đợt nắng nóng mới | vtc16

Dự báo thời tiết 28/02/2022 | miền bắc nắng ấm | vtc16

Dự báo thời tiết 22/06/2022 | miền bắc mưa to, gió lớn, mưa lớn, lốc, sét | vtc16

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 27/06: miền bắc ít mưa, nắng nóng gay gắt | antv

Thời tiết 3 ngày tới (27/01 đến 29/01):miền bắc sắp có một đợt gió mùa đông bắc| vtc14

--- Bài mới hơn ---

 • Dự Báo Thời Tiết Lâm Đồng
 • Dự Báo Thời Tiết Tại Lâm Đồng
 • Dự Báo Thời Tiết Đạ Huoai Lâm Đồng
 • Thời Tiết Ngày Mai Ở Lâm Đồng
 • Thời Tiết Sài Gòn Ngày Mai
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Sơn La Lai Châu
 • Dự Báo Thời Tiết Sơn La Theo Giờ
 • Dự Báo Thời Tiết Sơn La Mộc Châu
 • Dự Báo Thời Tiết Sơn La 7 Ngày Tới
 • Giá Xăng Đã Bao Gồm Vat Chưa
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Sài Gòn Gió
 • Thời Tiết Sài Gòn Hàng Giờ
 • Thời Tiết Sài Gòn Giao Thừa
 • Thời Tiết Sài Gòn Gò Vấp
 • Thời Tiết Sài Gòn Trở Lạnh
 • Thời Tiết Sài Gòn Sáng Mai
 • Thời Tiết Sài Gòn Se Lạnh
 • Thời Tiết Sài Gòn Lúc Này
 • Thời Tiết Sài Gòn Theo Giờ
 • Thời Tiết Sài Gòn Trong 3 Ngày Tới
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Quỳnh Nhai Sơn La Ngày Mai trên website Tuvanduhocsing.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×