Đề Xuất 6/2023 # Nhập Cảnh – Vietcharmtour # Top 7 Like | Tuvanduhocsing.com

Đề Xuất 6/2023 # Thông Tin Nhập Cảnh – Vietcharmtour # Top 7 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Nhập Cảnh – Vietcharmtour mới nhất trên website Tuvanduhocsing.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Visa (còn gọi là thị thực nhập cảnh) là một loại chứng nhận quan trọng do chính phủ một nước cấp cho người nước ngoài muốn đến nước họ. Thông thuờng visa được cấp bằng cách đóng vào sổ hộ chiếu. Trứơc đây do các nước chưa bình thường hóa quan hệ với VN, ViIệt Kiều về nước thường đựơc cấp một visa rời.

Tại Việt nam, visa nhập cảnh được cấp cho người nước ngoài có thể phân biệt các loại:

1. Visa du lịch – Tourist Visa : có giá trị 30 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thường được cấp cho khách du lịch, được quyền nhập xuất cảnh một lần qua các cửa khẩu quốc tế. Có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng.

2. Visa thương mại – Business Visa: có giá trị từ 90 ngày đến 180 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thường được cấp cho người nước ngoài đến kinh doanh hoặc tìm kiếm cơ hội đầu tư, được quyền nhập xuất cảnh nhiều lần qua các cửa khẩu quốc tế. Có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng.

3. Giấy phép tạm trú -Temporary Residence Permit có giá trị từ một năm kể từ ngày nhập cảnh, thường được cấp cho người nước ngoài đến làm việc thường xuyên hoặc đầu tư, được quyền nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế. Có thể được gia hạn nếu có lý do chính đáng.

Giấy tờ cần thiết khi nhập cảnh – Người nước ngoài, người không quốc tịch, người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam phải có:

Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu;

Thị thực do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ trường hợp được miễn thị thực.

Giá trị của thị thực Việt Nam – Thị thực Việt Nam có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh qua các cửa khẩu quốc tế của Việt Nam như sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng…

Hình thức cấp thị thực – Thị thực được cấp ngay vào hộ chiếu của người nước ngoài. Tuy nhiên, thị thực có thể được cấp thành tờ rời kèm theo hộ chiếu trong các trường hợp sau:

Hộ chiếu đã hết trang cấp thị thực mà chưa kịp đổi hộ chiếu mới;

Hộ chiếu của nước chưa có quan hệ ngoại giao, lãnh sự với Việt Nam;

Vì lý do an ninh hoặc vì lý do ngoại giao.

Thời hạn thị thực Việt Nam – Thời hạn của thị thực Việt Nam bao gồm ba mức: 15 ngày, không quá 6 tháng và không quá 12 tháng. Thị thực có thể được sử dụng một lần hoặc nhiều lần. Thị thực một lần là thị thực có giá trị sử dụng cho một lần nhập cảnh. Thị thực nhiều lần là thị thực có giá trị sử dụng cho nhiều lần nhập cảnh hoặc xuất cảnh.

Thị thực không quá 12 tháng – Thị thực có giá trị không quá 12 tháng được cấp cho người nước ngoài được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời vào Việt nam để:

Thực hiện các dự án đầu tư hoặc các hợp đồng ký kết với các cơ quan, tổ chức Việt Nam;

Làm việc tại các cơ quan đại diện ngoại giao và các cơ quan nước ngoài khác tại Việt Nam;

Thân nhân ruột thịt cùng đi với các đối tượng nói trên.

Thị thực không quá 6 tháng – Thị thực một lần hoặc nhiều lần có giá trị không quá 6 tháng được cấp cho người được cơ quan, tổ chức, cá nhân mời vào Việt Nam không thuộc đối tượng được cấp thị thực có thời hạn không quá 12 tháng như đề cập ở trên.

Thị thực có giá trị 15 ngày – Khi không có cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mời, người xin nhập cảnh vào Việt Nam chỉ được cấp thị thực một lần có giá trị 15 ngày.

Gia hạn thị thực Việt Nam – Thị thực Việt Nam không được gia hạn. Do vậy, khi thị thực hết hạn, nếu người mang thị thực có nhu cầu tiếp tục nhập cảnh, xuất cảnh Việt Nam thì phải làm thủ tục xin cấp thị thực mới.

Xin cấp thị thực tại Bộ Ngoại giao – Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao sẽ xem xét và thông báo cho cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho người nước ngoài được các cơ quan nhà nước Việt Nam, cơ quan ngoại giao, lãnh sự của nước ngoài ở Việt Nam, cơ quan nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế ở Việt Nam mời. Trong trường hợp này, cơ quan mời phải làm thủ tục xin thị thực cho người nước ngoài được mời.

Xin cấp thị thực tại Sở Ngoại vụ – Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh được ủy quyền xem xét và thông báo cho cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho người nước ngoài trong các trường hợp thuộc thẩm quyền của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao.

Xin cấp thị thực tại Bộ Công an – Đối với các trường hợp khác, việc xin cấp thị thực sẽ được thực hiện tại Bộ Công an. Bộ Công an sẽ xem xét và thông báo cho cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực cho đối tượng được mời. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tổ chức, cá nhân mời phải làm thủ tục xin thị thực cho người nước ngoài được mời.

Cấp thị thực tại cơ quan ngoại giao – Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực như sau:

Nếu người nước ngoài được cơ quan, tổ chức, cá nhân Việt Nam mời thì cơ quan, tổ chức, cá nhân mời sẽ làm thủ tục xin cấp thị thực tại một trong 3 cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam là Bộ Ngoại giao, Sở Ngoại vụ hoặc Bộ Công an. Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam sẽ căn cứ vào thông báo của cơ quan trong nước để cấp thị thực cho khách.

Nếu không được mời, thì người nước ngoài trực tiếp đến cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sụ của Việt Nam ở nước mình để xin cấp thị thực.

Cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế – Thị thực Việt Nam có thể được cấp cho người nước ngoài tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam trong những trường hợp sau:

Vào dự tang lễ thân nhân, thăm thân nhân đang bị ốm nặng

Xuất phát từ nước không có cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam;

Vào du lịch theo chương trình do các doanh nghiệp lữ hành quốc tế của Việt Nam tổ chức.

Vào hỗ trợ kỹ thuật khẩn cấp cho công trình, dự án; cấp cứu người bị bệnh nặng, người bị tai nạn; cứu hộ thiên tải, dịch bệnh ở Việt Nam; và

Vì lý do khẩn cấp khác.

Thời hạn cấp thị thực – Theo các quy định hiện hành, đơn xin cấp thị thực sẽ được trả lời trong thời hạn không quá 5 ngày, kể từ ngày nhận được đơn. Trường hợp người nước ngoài xin thị thực ở cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài mà không được cơ quan, tổ chức, cá nhân ở Việt Nam mời thì thời hạn trên chỉ có 3 ngày.

Sửa đổi thị thực Việt Nam – Nếu thị thực bị sai sót do lỗi kỹ thuật, cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài sẽ sửa đổi ngay trong ngày làm việc. Nếu người nước ngoài yêu cầu sửa đổi loại thị thực, thời hạn thị thực hoặc mục đích nhập cảnh thì phải làm thủ tục như xin cấp thị thực mới.

Chuyển thị thực sang hộ chiếu mới – Người nước ngoài có thể xin chuyển thị thực còn giá trị sử dụng từ hộ chiếu cũ sang hộ chiếu mới. Cơ quan ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài cấp thị thực vào hộ chiếu mới với thời hạn, số lần nhập cảnh và ký hiệu thị thực như đã cấp ở hộ chiếu cũ. Việc chuyển thị thực sẽ được giải quyết trong thời hạn 2 ngày làm việc.

Trường hợp được miễn thị thực – Người nước ngoài được miễn thị thực nhập cảnh vào Việt Nam trong một số trường hợp sau:

Là công dân của nước đã ký với Việt Nam điều ước quốc tế trong đó có quy định miễn thị thực;

Là người có Thẻ thường trú tại Việt Nam;

Là người có Thẻ tạm trú còn giá trị sử dụng tại Việt Nam,

Quá cảnh qua Việt Nam

Lệ phí cấp thị thực Việt Nam – Theo các quy định hiện hành, lệ phí cấp thị thực có giá trị một lần là 45 đô-la Mỹ, lệ phí cấp thị thực có giá trị nhiều lần dưới 1 tháng là 65 đô la mỹ, lệ phí cấp thị thực có giá trị nhiều lần dưới 6 tháng là 95 đô-la Mỹ và lệ phí cấp thị thực có giá trị nhiều lần từ 6 tháng trở lên là 135 đô-la Mỹ.

Thị thực đối với trẻ em đi kèm – Trẻ em người nước ngoài dưới 14 tuổi đi kèm với người lớn thì không phải làm riêng thủ tục xin cấp thị thực mà khai báo kèm theo trong đơn xin cấp thị thực của người dẫn đi.

Thị thực của thân nhân đi kèm – Những người lớn trong gia đình đi kèm với người nước ngoài thì làm thủ tục xin cấp thị thực độc lập cho từng người, trừ các trường hợp được miễn thị thực.

Đối tượng được mời người nước ngoài – Theo pháp luật hiện hành, các đối tượng sau đây sẽ được phép mời người nước ngoài vào Việt Nam:

Cơ quan, tổ chức Việt Nam;

Cơ quan, tổ chức nước ngoài và tổ chức quốc tế đặt tại Việt Nam;

Công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam.

Tổ chức được mời người nước ngoài – Các tổ chức sau đây được phép mời người nước ngoài vào Việt Nam:

Doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam;

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài;

Cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc;

Tổ chức quốc tế liên chính phủ đặt tại Việt Nam;

Chi nhánh các công ty nước ngoài;

Văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài đặt tại Việt Nam;

Cơ quan, tổ chức khác được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Chứng minh tư cách pháp lý – Các doanh nghiệp, chi nhánh các công ty nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa của nước ngoài đặt tại Việt Nam và một số tổ chức khác khi làm thủ tục xin thị thực mời người nước ngoài vào Việt Nam phải nộp hồ sơ chứng minh tư cách pháp lý của mình. Việc nộp hồ sơ trên chỉ cần thực hiện một lần.

Cá nhân mời người nước ngoài – Những người sau được mời người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích thăm viếng:

Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước;

Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam;

Người nước ngoài thường trú tại Việt Nam;

Người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên.

Đơn xin cấp thị thực – Khi làm thủ tục mời người nước ngoài vào Việt Nam, đơn xin thị thực cho khách mời của công dân Việt Nam và người nước ngoài thường trú tại Việt Nam phải có xác nhận của ủy ban nhân dân phường, xã nơi cư trú.

Đơn của người nước ngoài tạm trú tại Việt Nam từ 6 tháng trở lên phải có xác nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc học tập.

Nhập cảnh với mục đích đặc biệt – Người nước ngoài vào Việt Nam với mục đích đặc biệt phải được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền. Cụ thể là: 

– Vào hoạt động tôn giáo phải được sự đồng ý của Ban Tôn giáo của Chính phủ;

– Vào hoạt động thông tin, báo chí phải được sự đồng ý của Bộ Ngoại giao và Bộ Văn hóa – Thông tin. Tuy nhiên, người nước ngoài vào Việt Nam hoạt động tôn giáo, dân tộc, thông tin báo chí sẽ không phải xin ý kiến của các cơ quan chức năng nếu nhập cảnh vào Việt Nam theo lời mời của các cơ quan nhà nước của Việt Nam, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, tổ chức quốc tế liên chính phủ đặt tại Việt Nam.

Trường hợp không được nhập cảnh – Người nước ngoài không được nhập cảnh vào Việt Nam nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

Không có hộ chiếu và/hoặc thị thực;

Giả mạo giấy tờ, cố ý khai sai sự thật khi làm thủ tục xin nhập cảnh;

Vì lý do phòng, chống dịch bệnh;

Vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam trong lần nhập cảnh trước;

Vì lý do bảo vệ an ninh quốc gia và lý do đặc biệt khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an.

Công dân Việt nam muốn nhập cảnh các nước phải liên hệ với văn phòng đại diện (Ðại Sứ Quán hoặc Tổng Lãnh Sự) của nước đó tại nơi gần nhất để xin visa nhập cảnh vào nước đó. Việc trước tiên là Bạn phải có hộ chiếu do chính phủ Việtnam cấp trước khi xin visa này.

Có Thể Nhập Cảnh Trung Quốc Bằng Giấy Thông Hành Không?

Vậy, những ai có thể xin giấy thông hành nhập cảnh Trung Quốc? Giá trị của giấy thông hành là như thế nào? Thủ tục nộp hồ sơ và chi phí như thế nào? Visa Liên Đại Dương sẽ giải đáp ngay cho bạn.

Giấy thông hành giúp tiết kiệm thời gian xin visa Trung Quốc

Giấy thông hành là gì?

Giấy thông hành là văn bản do Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Việt Nam cấp cho công dân Việt Nam có mục đích du lịch, làm ăn buôn bán ở địa bàn tỉnh biên giới tiếp giáp đường biên.

Đối tượng được cấp giấy thông hành để nhập cảnh Trung Quốc

Giấy thông hành xuất, nhập cảnh vùng biên giới Việt Nam – Trung Quốc được cấp cho những đối tượng sau:

– Công dân Việt Nam có hộ khẩu thường trú ở các xã, phường, thị trấn tiếp giáp đường biên giới Việt – Trung.

– Cán bộ làm việc ở cơ quan nhà nước có trụ sở tại huyện, thị xã, thành phố thuộc các tỉnh của Việt Nam tiếp giáp đường biên giới Việt – Trung và được cử sang vùng biên giới đối diện của Trung Quốc để trao đổi công vụ.

– Với mục đích du lịch, bạn chỉ được cấp giấy thông hành với thời hạn 1 ngày và chỉ được quyền nhập cảnh ở các vùng có bán kính 15km từ cửa khẩu. Nếu muốn ở lại nhiều hơn hoặc đi sâu vào Trung Quốc, bạn phải xin visa.

– Với mục đích viếng thăm và kết hợp giải quyết việc riêng, bạn được cấp giấy thông hành nhiều lần trong thời hạn không quá 12 tháng. Tuy nhiên, số lần được phép nhập cảnh qua giấy thông hành vẫn ít hơn so với visa Trung Quốc.

Cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Các thành phố Trung Quốc chấp nhận giấy thông hành

Công dân Việt Nam có thể sử dụng giấy thông hành đi Trung Quốc thay cho visa thông thường tại:

– Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây và tỉnh Vân Nam.

– Thành phố Bằng Tường, thành phố Nam Ninh (Quảng Tây): Tiếp giáp cửa khẩu Hữu Nghi Quan – biên giới đường bộ giữa Việt Nam và Trung Hoa tại địa phận tỉnh Lạng Sơn

– Thành phố Đông Hưng (Quảng Tây): tiếp giáp cửa khẩu Móng Cái tại tỉnh Quảng Ninh.

– Thành phố Hà Khẩu (Vân Nam): tiếp giáp với cửa khẩu Lào Cai.

Thủ tục cấp giấy thông hành để nhập cảnh Trung Quốc

Để xin giấy thông hành, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết sau đây:

– 1 tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh Trung Quốc theo mẫu TK9;

– 2 ảnh cỡ 4x6cm, mới chụp, mặt nhìn thẳng, không đội mũ, phông nền trắng (trong đó có 1 ảnh dán vào tờ khai).

– Nếu là trẻ em dưới 16 tuổi thì cần có thêm bản sao giấy khai sinh và bắt buộc phải có cha mẹ hoặc người giám hộ đi cùng.

Lưu ý:

– Trường hợp cha, mẹ đề nghị cấp giấy thông hành chung cho con dưới 16 tuổi thì khai chung và cung cấp 2 ảnh 3x4cm của trẻ em đó: 1 ảnh dán vào tờ khai của mình và 1 ảnh để dán vào giấy thông hành.

– Đối với các cán bộ, công chức nhà nước công tác tại vùng biên giới thì tờ khai đề nghị cấp giấy thông hành xuất, nhập cảnh phải có xác nhận và đóng dấu giáp lai ảnh của cơ quan quản lý trực tiếp.

– Trường hợp đề nghị cấp lại giấy thông hành do bị mất thì phải nộp kèm đơn trình báo về việc bị mất.

– Giấy thông hành chỉ đi và về trong ngày tại 1 cửa khẩu duy nhất. Nếu có việc gấp không đi máy bay được hoặc về nhầm cửa khẩu sẽ phải quay lại cửa khẩu mình đã xuất cảnh.

– Dù đã có giấy thông hành, vẫn nên mang dự phòng 4 ảnh 4×6 và chứng minh thư.

Giấy thông hành thuận tiện để sang Trung Quốc mua bán, trao đổi hàng hóa

Địa chỉ, chi phí cấp giấy thông hành để nhập cảnh Trung Quốc

Để xin giấy thông hành nhập cảnh Trung Quốc, bạn có thể liên hệ Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an thuộc 6 tỉnh biên giới giáp Trung Quốc là: Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh.

– Chi phí cho một lần cấp giấy thông hành du lịch Trung Quốc là 350.000đ/lượt khách.

– Thời gian cấp giấy thông hành: từ 2- 3 ngày làm việc

Thông tin liên hệ với Visa Liên Đại Dương

Địa chỉ: 56 Nguyễn Cư Trinh, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp. HCM

Hotline: 1900 6859 – 091 608 68 98

Email: inbound1@transoceanservice.com​

Xôn Xao Thông Tin Singapore Từ Chối Hành Khách Vũ Hán Nhập Cảnh Nhưng Chở Trả Về…Hàng Châu

Theo các nguồn tin trong ngành du lịch Trung Quốc, phía Singapore đã bố trí loại máy bay chở khách lớn hơn để chở các khách Vũ Hán này cùng các khách đoàn du lịch Chiết Giang bay về Hàng Châu.

Theo CCTV ngày 25/1, lúc 10 giờ tối 24/1, chuyến bay số hiệu TR188 của hãng Scoot đã từ sân bay Changi Singapore bay đến sân bay Tiêu Sơn, Hàng Châu. Trong số 335 hành khách trên tàu, có 116 khách là người Vũ Hán. Do đã nắm được thông tin từ trước trước, nên nhà chức trách địa phương và sân bay đã tiến hành các biện pháp kiểm soát chặt chẽ.

Sau khi máy bay hạ cánh, 2 hành khách bị sốt đã lập tức được đưa đến Bệnh viện Nhân dân số I Tiêu Sơn và các hành khách Vũ Hán còn lại bị cô lập tại khách sạn sân bay; 219 hành khách khác bị đưa đến Trường Đảng của thành ủy Hàng Châu để theo dõi y tế chuyên sâu.

Các nhân viên y tế ơn sân bay Tiêu Sơn, Hàng Châu lên máy bay kiểm tra thân nhiệt của hành khách trên chuyển bay TR118 của háng Scoot (Ảnh: Đông Phương)

Theo Đông Phương, thông tin trên mạng Internet cho biết, chuyến bay TR188 của hãng hàng không Scoot Singapore, từ sân bay Changi đến sân bay Tiêu Châu, Hàng Châu vào thứ Sáu (24/1), đã sắp xếp cho 116 công dân Vũ Hán bay trên máy bay mà không thông báo trước, một số người trong số họ bị viêm phổi. Một số hành khách nói, sau khi đến sân bay, họ đã đi thẳng vào khu vực cách ly sân bay và một số lượng lớn nhân viên y tế đã đến hiện trường, nghi ngờ cách làm của hãng hàng không là không phù hợp, sẽ khiến có thêm nhiều người bị mắc bệnh. Cơ quan Phòng chống và Kiểm soát dịch bệnh Hàng Châu ngày hôm sau đã ban hành báo cáo dịch bệnh, xác nhận vụ việc.

Một hành khách đăng tải bài viết trên Internet nói ông là người Vũ Hán trở về từ Singapore. Một người trong số hành khách bị sốt và được nhân viên y tế dùng cáng đưa ra khỏi máy bay sau khi đến Tiêu Châu. Tuy nhiên, có tới hơn 200 công dân Chiết Giang cùng đi trên máy bay. Người dẫn đoàn và các thành viên khác của nhóm du lịch Chiết Giang không hề biết về vụ việc này.

Chuyến bay TR118 của hãng Scoot hạ cánh đêm 24/1 tại sân nay Tiêu Sơn (Ảnh: Lianhezaobao)

Sau khi máy bay hạ cánh, một số quan chức sân bay nói rằng có 7 trường hợp nghi nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới đi trên chuyến bay và nghi ngờ nhà chức trách Singapore và hãng Scoot cố tình không thông báo trước về việc sắp đặt trên. Có người nói, trong quá trình kiểm tra an ninh tại sân bay Changi, đã nhìn thấy có người cố ý uống thuốc hạ sốt để qua mặt kiểm tra an ninh.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh Singapore ngày 25/1 đã đăng bài trên mạng xã hội nói, thông tin khách du lịch Vũ Hán bị Singapore từ chối nhập cảnh là tin đồn vô căn cứ và đề nghị công chúng truy cập vào trang web của Bộ Y tế để tìm hiểu.

Một số ý kiến than phiền của hành khách Chiết Giang đi trên chuyến bay TR118 đăng trên mạng xã hội (Ảnh: Đông Phương)

Nói về tin đồn trên Internet, hãng Scoot cho biết vì tất cả các phương tiện giao thông công cộng ở tỉnh Hồ Bắc tạm thời bị đình chỉ hoạt động, công ty đã hủy tất cả các chuyến bay từ Singapore đến Vũ Hán từ ngày 23/1 đến ngày 2/2. Các hành khách đã mua vé khứ hồi Vũ Hán có ba sự lựa chọn: nằm đợi để trở về Vũ Hán, chuyển bay đến những nơi khác ở Trung Quốc hoặc được hoàn trả đầy đủ số tiền vé. Trong số các hành khách của chuyến bay số TR188, có 110 người ban đầu dự định bay đến Vũ Hán, sau đó chọn bay đến Hàng Châu. Do đó, chuyến bay dự kiến khởi hành từ Hàng Châu lúc 23h15 đêm ngày 24/1 cũng đã hoãn cho đến 5h30 sáng ngày 25/1. Phát ngôn viên của Scoot cho biết, trong thời gian delay, hành khách được cung cấp bữa ăn nhẹ và tất cả các chuyến bay của Scoot đều được trang bị chất khử trùng, chất tẩy rửa tay và khẩu trang cho hành khách và phi hành đoàn.

Dư luận xôn xao khi biết được thông tin này, có ý kiến phê phán cách làm của phía Singapore là thiếu trách nhiệm khi ghép chung các khách Vũ Hán bị từ chối nhập cảnh đi cùng hành khách Chiết Giang mà không thông báo cho họ biết. Một hành khách Chiết Giang đi trên chuyến bay đã viết trên mạng xã hội:”Hãy tha cho tôi. Từ Singapore về sân bay Tiêu Sơn, có 111 người Vũ Hán, khoang hạng nhất toàn là người Vũ Hán. Tôi không có thiên kiến với người Vũ Hán, nhưng không nên để xảy ra chuyện này chứ. Tôi sợ quá, sợ đến phát khóc…”.

Một người khác viết: “Vừa mới hạ cánh, cơ trưởng thông báo nói có hành khách Vũ Hán đi trên máy bay nghi ngờ nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona mới. Giờ mới cảm thấy tử thần cách mình thật quá gần”.

Có Cần Visa Khi Nhập Cảnh Campuchia Không?

Nhập cảnh vào Campuchia có cần visa không

Nhập cảnh vào Campuchia có yêu cầu visa không?

Theo Hiệp định miễn thị thực nhập cảnh cho công dân Việt Nam và Campuchia, thì công dân Việt Nam chỉ cần có hộ chiếu phổ thông còn thời hạn tối thiểu 6 tháng sẽ được miễn visa (thị thực) nhập cảnh Campuchia với thời gian tạm trú không quá 30 ngày. 

Tuy nhiên đối với du khách Việt Kiều và những du khách có quốc tịch không thuộc các nhóm nước miễn visa ở Campuchia thì cần phải xin visa khi nhập cảnh.

Bạn cũng nên lưu ý, theo luật định, để có thể đi du lịch nước ngoài thì hộ chiếu phổ thông của bạn phải còn thời hạn tối thiểu là 6 tháng. Vì thế trước chuyến đi bạn nên kiểm tra lại xem hộ chiếu của mình có còn thời hạn cho phép không. Bạn nên kiểm tra sớm để trong trường hợp hộ chiếu hết hạn, bạn vẫn còn đủ thời gian để xin gia hạn hộ chiếu.

Những lưu ý quan trọng khi nhập cảnh Campuchia

Mặc dù Campuchia là quốc gia “hàng xóm” của Việt Nam, và nước này cũng cho phép miễn visa nhập cảnh cho công dân Việt Nam, nhưng bạn vẫn nên “bỏ túi” những kinh nghiệm sau đây để giúp cho việc nhập cảnh vào Campuchia suôn sẻ và dễ dàng hơn.

Chuẩn bị tiền mặt và thẻ tín dụng

Campuchia sử dụng đơn vị tiền tệ chính là đồng Ria – Riel (1 Ria = 500 đồng Việt Nam) và đô la Mỹ. Vì thế bạn nên chuẩn bị trước một ít tiền lẻ Ria và đổi tiền đô la Mỹ để tiện cho việc sử dụng các dịch vụ khi tới Campuchia. Tuy nhiên bạn nên lưu ý, chỉ nên mang theo người tiền đô la Mỹ với mệnh giá nhỏ. Đối với những dịch vụ cần thanh toán số tiền lớn khi giải trí, mua sắm, bạn nên sử dụng thẻ tín dụng để thanh toán.

Bạn nên chuẩn bị một ít tiền lẻ Ria để tiện cho việc chi tiêu khi ở Campuchia

Không mang theo đồ cấm

Tới Campuchia như thế nào?

Để di chuyển tới Campuchia, bạn sẽ có nhiều lựa chọn:

– Bằng đường bộ: Bạn có thể mua vé đi Siem Reap hoặc Phnom Penh tại các hãng xe Mai Linh, Sapaco, Mekong Express hoặc một số hãng xe Campuchia trên đường Phạm Ngũ Lão.

– Bằng máy bay: Từ Việt Nam bạn có thể lựa chọn đặt vé máy bay đi Phnom Penh hoặc Siem Reap của hãng hàng không Vietnam Airlines hoặc VietJet Air, khởi hành từ thủ đô Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh. Sau khi hạ cánh xuống sân bay, bạn sẽ di chuyển tiếp bằng một số phương tiện như taxi, xe ôm, xe tuk tuk…

– Đường thủy: Bạn cũng hoàn toàn có thể tới Phnom Penh bằng đường thủy và tuyến đường thủy phổ biến nhất hiện nay là Châu Đốc (An Giang) – Phnom Penh.

Campuchia sở hữu vẻ đẹp cổ kính và huyền bí

Bạn đang đọc nội dung bài viết Nhập Cảnh – Vietcharmtour trên website Tuvanduhocsing.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!