Đề Xuất 2/2023 # Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Du Lịch Quốc Tế # Top 6 Like | Tuvanduhocsing.com

Đề Xuất 2/2023 # Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Du Lịch Quốc Tế # Top 6 Like

Cập nhật nội dung chi tiết về Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Du Lịch Quốc Tế mới nhất trên website Tuvanduhocsing.com. Hy vọng thông tin trong bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu ngoài mong đợi của bạn, chúng tôi sẽ làm việc thường xuyên để cập nhật nội dung mới nhằm giúp bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Họ tên: NGUYỄN THÀNH TỰU

Chức danh: Giám đốc – Luật sư

Điện thoại: +84 9.19.19.59.39

Email: tuulawyer@nvcs.vn

Lĩnh vực tư vấn: Đầu Tư Nước ngoài- Sở hữu Trí tuệ -M&A- Tranh chấp tại tòa.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt- Tiếng Anh

2. Không cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong các trường hợp sau đây: – Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh lữ hành trái pháp luật đã bị xử phạt hành chính về hành vi đó trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp giấy phép; – Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời gian chưa quá mười hai tháng tính đến thời điểm đề nghị cấp lại giấy phép.

3. Việc thu, nộp lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

II. ĐIỀU KIỆN KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ

– Có giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế do cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương cấp. – Có phương án kinh doanh lữ hành; có chương trình du lịch cho khách du lịch quốc tế. – Người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải có thời gian ít nhất bốn năm hoạt động trong lĩnh vực lữ hành. – Có ít nhất ba hướng dẫn viên được cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. – Có tiền k‎ý quỹ tại Ngân hàng theo quy định và được hưởng lãi suất không kỳ hạn đối với tiền ký quỹ.

250.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam;

500.000.000 đồng với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài hoặc kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

+ Tiền ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế được sử dụng để giải quyết các vấn đề phát sinh trong trường hợp doanh nghiệp không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động kinh doanh lữ hành. + Hoàn trả tiền ký quỹ kinh doanh lữ hành cho doanh nghiệp trong những trường hợp sau đây:

Có thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc doanh nghiệp không được cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Có quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thu hồi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp;

Có quyết định của cơ quan cấp giấy chứng nhận đầu tư về việc thu hồi giấy chứng nhận đầu tư hoặc xóa ngành nghề kinh doanh lữ hành trong giấy chứng nhận đầu tư của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành có vốn đầu tư nước ngoài.

III. THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH DU LỊCH QUỐC TẾ

Để thực hiện thủ tục xin cấp G iấy phép kinh doanh du lịch quốc tế, Quý khách hàng sẽ cung cấp cho NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ các tài liệu sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

02

Sao y không quá 03 tháng

Giấy xác nhận ký quỹ tại Ngân hàng thương mại

Doanh nghiệp đưa khách du lịch vào Việt Nam : 250.000.000 đồng

Doanh nghiệp đưa khách ra nước ngoài: 500.000.000 đồng

02

Sao y không quá 03 tháng (theo mẫu quy định dành cho tôt chức hoạt động lữ hành quốc tế)

Giấy tờ chứng minh thời gian làm việc trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành, điều hành hoặc hướng dẫn viên du lịch của người phụ trách điều hành du lịch hoặc của thành viên Ban giám đốc (tối thiểu 4 năm kinh nghiệm) (*)

02

Bản chính hoặc sao yĐồng thời ghi chú cụ thể nhiệm vụ công tác tại từng nơi đó.

Phương án kinh doanh

02

Bản chính (theo mẫu hướng dẫn) (N&CS sẽ hướng dẫn)

Thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế

3 thẻ x 2 cái

Bản photo

Hợp đồng lao động hợp lệ của các hướng dẫn viên tại mục 5 với doanh nghiệp

02

Sao y không quá 03 tháng

Chương trình tour nội địa, quốc tế (mỗi loại ít nhất 1 chương tình tour)

02

Bản chính (gửi file qua mail trước)

1. Thời gian làm việc trong lĩnh vực lữ hành của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành được xác định bằng tổng thời gian trực tiếp làm việc trong các lĩnh vực sau: a) Quản lý hoạt động lữ hành; b) Hướng dẫn du lịch; c) Quảng bá, xúc tiến du lịch; d) Xây dựng và điều hành chương trình du lịch; đ) Nghiên cứu, giảng dạy về lữ hành, hướng dẫn du lịch

III. Trình tự cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

– Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đến cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính; – Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh hoàn thành việc thẩm định hồ sơ và gửi văn bản đề nghị kèm theo hồ sơ đến cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương để xem xét, cấp giấy phép; trường hợp không đủ tiêu chuẩn để đề nghị cấp giấy phép thì cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do cho doanh nghiệp biết; – Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ và văn bản đề nghị của cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh, cơ quan quản lý nhà nước về du lịch ở trung ương có trách nhiệm xem xét, cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp; trường hợp từ chối cấp giấy phép thì phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do cho cơ quan nhà nước về du lịch cấp tỉnh và doanh nghiệp biết.

IV. Dịch vụ thực hiện tại NGUYỄN VÀ CỘNG SỰ

– Tư vấn điều kiện đăng ký Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; – Yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin để hoàn thiện hồ sơ Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; – Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; – Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; – Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình Cấp Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; – Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy Phép kinh doanh lữ hành quốc tế; – Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; – Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài; – Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt nam.

Điều Kiện, Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế Năm 2022

Điều kiện đối với Doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp muốn thực hiện hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế phải thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Chỉ khi được Tổng Cục du lịch cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế thì doanh nghiệp mới có thể hoạt động kinh doanh lữ hành quốc tế một cách hợp pháp.

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế chỉ cấp cho các doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật hiện hành và có đăng ký kinh doanh ngành nghề: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành quốc tế.

Về ngành nghề khi doanh nghiệp muốn thực hiện thủ tục Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

Doanh nghiệp thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc dữ liệu đăng ký ngành nghề trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải có ngành nghề: Mã ngành 7912: Điều hành tua du lịch: Kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế. Trường hợp doanh nghiệp chưa có mã ngành 7912 trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì cần phải bổ sung ngành nghề này mới thực hiện được thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế

Công ty có vốn Việt Nam khi được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được thực hiện:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài.

Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và dịch vụ lữ hành nội địa.

Khi doanh nghiệp được phép chỉ hoạt động kinh doanh lữ hành nội địa thì trong mọi trường hợp không được kinh doanh lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác.

Điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế năm 2020

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành. Trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải học và thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Hiện chưa có Nghị định hướng dẫn chi tiết Luật Du lịch. Tuy nhiên, theo Thông tư 06/2017 ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì các bằng cấp đào tạo sau được coi là chuyên ngành về lữ hành:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

Quản trị lữ hành;

Điều hành tour du lịch;

Marketing du lịch;

Du lịch;

Du lịch lữ hành;

Quản lý và kinh doanh du lịch.

Quản trị du lịch MICE

Đại lý lữ hành

Hướng dẫn du lịch

Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành’, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở giáo dục ở Việt Nam đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực.

Ngành, nghề, chuyên ngành có thể hiện một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch” do cơ sở đào tạo nước ngoài đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp.

Trường hợp bằng tốt nghiệp không thể hiện các ngành, nghề, chuyên ngành quy định tại điểm l và điểm m khoản này thì bổ sung bảng điểm tốt nghiệp hoặc phụ lục văn bằng thể hiện ngành, nghề, chuyên ngành, trong đó có một trong các cụm từ “du lịch”, “lữ hành”, “hướng dẫn du lịch”.

Trường hợp người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế không học các chuyên ngành nêu trên thì phải tham gia các khóa học đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế gồm các nội dung đào tạo như sau:

Kiến thức chuyên ngành và nghiệp vụ điều hành du lịch: tổng quan về doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành; thị trường du lịch và sản phẩm du lịch; thiết kế sản phẩm và tính giá chương trình du lịch; khu du lịch, điểm du lịch Việt Nam; nghiệp vụ điều hành du lịch; bán hàng và chăm sóc khách hàng; marketing và truyền thông; tiền tệ và thanh toán quốc tế trong du lịch; nghiệp vụ xuất nhập cảnh; thủ tục vận chuyển hàng không nội địa và quốc tế; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển doanh nghiệp;

Thực hành nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.

Mức ký quỹ

Mức ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế: Theo quy định tại Nghị định 168/2017/NĐ – CP hướng dẫn chi tiết Luật Du lịch 2017 quy định như sau:

Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ

Khi doanh nghiệp có yêu cầu nộp tiền ký quỹ vào tài khoản tại ngân hàng, ngân hàng nhận ký quỹ và doanh nghiệp thực hiện giao kết hợp đồng ký quỹ. Trên cơ sở hợp đồng ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ thực hiện phong tỏa số tiền ký quỹ của doanh nghiệp gửi tại ngân hàng.

Sau khi phong tỏa số tiền ký quỹ, ngân hàng nhận ký quỹ cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành cho doanh nghiệp theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Quản lý, sử dụng tiền ký quỹ

Về việc thỏa thuận lãi suất tiền ký quỹ lữ hành: Theo như chúng tôi cập nhật hiện nay, các ngân hàng nhận ký quỹ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế thường áp dụng thỏa thuận mức lãi suất theo năm với khoản ký quỹ này của doanh nghiệp. Các ngân hàng có nghiệp vụ ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế tương đối chuyên nghiệp là Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank); Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB), Ngân hàng An Bình,…

Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị thu hồi trong các trường hợp sau đây:

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành trong các trường hợp sau đây:

Chấm dứt hoạt động kinh doanh dịch vụ lữ hành, giải thể hoặc phá sản;

Đối với các trường hợp bị thu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau chỉ được nộp lại thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau 06 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi có hiệu lực. Cụ thể là:

Không đáp ứng một trong các điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định;

Không đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành theo quy định cụ thể các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trước ngày 01/01/2018 chậm nhất đến ngày 31/12/2018 phải thực hiện thủ tục đổi Giấy phép lữ hành quốc tế theo quy định của Luật du lịch năm 2017;

Đối với các trường hợp bị thu Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau chỉ được nộp lại thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế sau 12 tháng kể từ ngày có quyết định thu hồi có hiệu lực. Cụ thể là:

Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch;

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Theo quy định tại khỏa 1 Điều 78 Luật Du lịch 2017 Doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng phải bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật này trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành.

Như vậy đến trước ngày 31/12/2018, các doanh nghiệp được cấp giấy phép lữ hành trước ngày 01/01/2018 đang hoạt động kinh doanh lữ hành sẽ phải đăng ký lại phạm vi kinh doanh lữ hành và bổ sung đầy đủ các điều kiện kinh doanh lữ hành.

Dịch vụ tư vấn cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của Luật Việt An

Tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Tư vấn chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Soạn thảo hồ sơ, phương án kinh doanh xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Nhận và giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Tư vấn đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế;

Tư vấn đăng ký lại phạm vi kinh doanh giấy phép lữ hành quốc tế;

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của Doanh nghiệp du lịch Việt Nam ở nước ngoài

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành là việc xây dựng, bán và tổ chức thực hiện một phần hoặc toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. Hoạt động kinh doanh lữ hành nói chung và lữ hành quốc tế nói riêng đang ngày trở nên phổ biến, giúp thu hút khách du…” Chi tiết

Đăng Ký Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Du Lịch Quốc Tế 2022

Hồ sơ xin đăng ký cấp giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế 2018 bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế (Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15 tháng 12 năm 2017);

(2) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

(3) Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế;

(4) Bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành; hoặc bản sao có chứng thực bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác và bản sao có chứng thực chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế. Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

(5) Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp;

2. Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng;

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra nước ngoài: 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng.

3. Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

– Chuyên ngành về lữ hành bao gồm một trong các chuyên ngành sau:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

Quản trị lữ hành;

Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế:

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch; Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Tổng cục Du lịch thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp và thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở; trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Như vậy, so với luật du lịch 2005, luật du lịch 2017 đã có sự đơn giản hóa về thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế.

Doanh nghiệp chỉ cần thực hiện thủ tục cấp giấy phép tại Tổng cục du lịch thay vì thực hiện thủ tục tại 02 cơ quan nhà nước: Sở văn hóa thể thao và Du lịch (hoặc Sở du lịch) và Tổng cục du lịch.

Bên cạnh đó, thời gian cấp cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế rút ngắn xuống còn 10 ngày làm việc thay vì 20 ngày làm việc như quy định hiện hành.

Đồng thời cùng với việc cấp cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Tổng cục du lịch cũng thông báo cho cơ quan chuyên môn về du lịch cấp tỉnh nơi doanh nghiệp có trụ sở. Như vậy, doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo hoạt động trong vòng 15 ngày kể từ ngày có giấy phép theo thủ tục hiện tại.

Điều hành tour du lịch;

Marketing du lịch;

Du lịch;

Du lịch lữ hành;

Quản lý và kinh doanh du lịch.

Mọi vấn đề vướng mắc về đăng ký cấp giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế 2018, quý vị hãy liên hệ Tư vấn Blue để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

đăng ký cấp giấy phép kinh doanh du lịch quốc tế 2018

Giấy Phép Kinh Doanh Lữ Hành Quốc Tế Inbound

Xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound - Quý khách hàng đang muốn tổ chức các Tour du lịch cho khách nước ngoài vào Việt Nam, nhưng doanh nghiệp của Quý khách hàng chưa có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound và đang vướng mắc về các thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound. Chính vì vậy, Quý khách hàng muốn tìm một Công ty tư vấn luật có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong việc xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế để đại diện doanh nghiệp làm các thủ tục xin giấy phép lữ hành tại Tổng cục du lịch?

Luật Hoàng Nguyễn là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thủ tục xin giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound cho nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên toàn quốc. Với kinh nghiệm trong những năm vừa qua, chúng tôi chuyên đảm nhận hồ sơ khó, hồ sơ làm nhanh, dịch vụ trọn gói, uy tín, chuyên nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound của 0 2 4 3 7 3 2 7 7 7 7  hoặc 0 9 4 6 4 9 9 9 9 8 để được tư vấn về các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound theo luật du lịch 2017, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấncho nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành trên toàn quốc. Với kinh nghiệm trong những năm vừa qua, chúng tôi chuyên đảm nhận hồ sơ khó, hồ sơ làm nhanh, dịch vụ trọn gói, uy tín, chuyên nghiệp. Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound của Luật Hoàng Nguyễn , hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo Hotline:hoặcđể được tư vấn về các điều kiện cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound theo, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018.

Điều kiện để được kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound

Khoản 2, Điều 31, Luật du lịch số 09/2017/QH14 Quy định như sau:

Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

Ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại ngân hàng.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành phải tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành về lữ hành; trường hợp tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành khác phải có chứng chỉ nghiệp vụ điều hành du lịch quốc tế.

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound

Điều 3, thông tư số: 06/2017/TT-BVHTTDL quy định như sau:

Người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành là người giữ một trong các chức danh sau: chủ tịch hội đồng quản trị; chủ tịch hội đồng thành viên; chủ tịch công ty; chủ doanh nghiệp tư nhân; tổng giám đốc; giám đốc hoặc phó giám đốc; trưởng bộ phận kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bằng cấp người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound

Khoản 2, Điều 3, thông tư số: 06/2017/TT-BVHTTDL quy định về bằng cấp của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế được quy định như sau:

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành;

Quản trị lữ hành;

Điều hành tour du lịch;

Marketing du lịch;

Du lịch;

Du lịch lữ hành;

Quản lý và kinh doanh du lịch.

Phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound

Khoản 2, Điều 30, Luật du lịch số 09/2017/QH14 Quy định như sau:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế phục vụ khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 

Như vậy, Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp sẽ được cấp theo phạm vi kinh doanh, bao gồm:

•    Kinh doanh lữ hành đối với khách du lịch vào Việt Nam; ( Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound ).

Thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound

Mục a, Khoản 2, Điều 33, Luật du lịch số 09/2017/QH14 Quy định như sau:

Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế nộp 01 bộ hồ sơ đến Tổng cục Du lịch.

Ký quỹ kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound:

Khoản 2, Điều 14, Nghị định 168/2017/NĐ-CPQuy định mức ký quỹ như sau:

Kinh doanh dịch vụ lữ hành đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam: 250.000.000 (hai trăm năm mươi triệu) đồng.

Phương thức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound

Khoản 3, Điều 14, Nghị định 168/2017/NĐ-CP Quy định mức ký quỹ như sau:

Doanh nghiệp thực hiện ký quỹ bằng đồng Việt Nam tại ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động tại Việt Nam và được hưởng lãi suất theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và ngân hàng nhận ký quỹ phù hợp với quy định của pháp luật. 

Tiền ký quỹ phải được duy trì trong suốt thời gian doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành. 

Lệ phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound

Khoản 1, Điều 4, thông tư số: 33/2018/TT-BTC Quy định Phí thẩm định cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế như sau:

Cấp mới:  

3.000.000 đồng / giấy phép.

Cấp đổi:    

2.000.000 đồng / giấy phép.

Cấp lại:     

1.500.000 đồng / giấy phép. 

LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH LỮ HÀNH QUỐC TẾ TỪ 14/05/2018

Quý khách hàng nộp lệ phí theo thông tin dưới đây:

•    Tên chủ tài khoản: Văn phòng Tổng cục du lịch

•    Số tài khoản: 351 101 058 012

•    Tại: Kho bạc nhà nước Hà Nội – 15 Trần Khánh Dư.

Hồ sơ giấy phép lữ hành quốc tế Inbound

Khoản 1, Điều 33, Luật du lịch số 09/2017/QH14 Quy định Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế bao gồm:

Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định.

Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Giấy chứng nhận ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Bản sao có chứng thực văn bằng, chứng chỉ của người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quy định tại điểm c khoản 2 Điều 31 của Luật này.

Bản sao có chứng thực quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động giữa doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành với người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành.

Dịch vụ tư vấn xin cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound

Quy trình thực hiện dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế  Inbound tại Luật Hoàng Nguyễn như sau:

•    Luật Hoàng Nguyễn sẽ tư vấn điều kiện đăng ký cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound.

•    Luật Hoàng Nguyễn tư vấn Quý khách chuẩn bị hồ sơ, thông tin để hoàn thiện hồ sơ thủ tục cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound.

•    Luật Hoàng Nguyễn soạn thảo hồ sơ xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế Inbound.

•    Luật Hoàng Nguyễn thay mặt doanh nghiệp làm các thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế tại Tổng cục du lịch.

•    Luật Hoàng Nguyễn trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng về tiến trình cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound.

•    Luật Hoàng Nguyễn nhận và bàn giao lại cho khách hàng Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế Inbound.

Cam kết của Luật Hoàng Nguyễn đối với dịch vụ tư vấn xin giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:

“Luật Hoàng Nguyễn sẽ hoàn lại toàn bộ tiền Quý khách hàng đã đặt cọc theo hợp đồng và đền bù 100% giá trị hợp đồng, nếu như chúng tôi không thực hiện được công việc xin cấp được giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế cho doanh nghiệp theo thỏa thuận trong hợp đồng”.

© Copyright by Hoang Nguyen Consul Solution

✪ Mọi thông tin cần tư vấn, Quý khách vui lòng liên hệ:

Zalo + Viber: 0 9 4 6 4 9 9 9 9 8

Email: info@luathoangnguyen.vn

Facebook: 

https://www.facebook.com/hoangnguyenlaw

Liên hệ luật sư tư vấn: 0 2 4 3 7 3 2 7 7 7 7    *   0 9 4 6 4 9 9 9 9 8

Đến trực tiếp văn phòng: Số 52 Phố Vĩnh Phúc, Quận Ba Đình, Tp.Hà Nội.

Bạn đang đọc nội dung bài viết Thủ Tục Xin Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Du Lịch Quốc Tế trên website Tuvanduhocsing.com. Hy vọng một phần nào đó những thông tin mà chúng tôi đã cung cấp là rất hữu ích với bạn. Nếu nội dung bài viết hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!