Top 14 # Xem Nhiều Nhất Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Quảng Nam / 2023 Mới Nhất 11/2022 # Top Like | Tuvanduhocsing.com

Trung Tâm Thông Tin Xúc Tiến Du Lịch Tỉnh Quảng Nam / 2023

Trong tiến trình lịch sử, vùng đất Quảng Nam được hình thành trên con đường phát triển về phương Nam của nhiều thế hệ người Việt. Trước khi trở thành một đơn vị hành chính của nước Đại Việt, Quảng Nam đã có một quá trình phát triển lâu đời.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 47, 49, 51 Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email: ttxtdl@quangnamtourism.com.vn/ tpc.quangnam@gmail.com

Các công trình nghiên cứu khảo cổ học tại Bàu Dũ (huyện Núi Thành), Quế Lộc (huyện Quế Sơn), Đồi Vàng (huyện Đại Lộc), Tiên Hà (huyện Tiên Phước), Tabhing (huyện Nam Giang), Hậu Xá (Hội An) … đã chứng minh sự có mặt rất sớm của con người ở vùng đất này cách đây khoảng 6000 năm. Đồng thời, ở Quảng Nam cũng tìm thấy dấu tích văn hoá thời kỳ kim khí ở thiên niên kỷ thứ nhất trước Công Nguyên, đó là nền văn hoá hậu Sa Huỳnh, sau đó được các bộ tộc Champa kế thừa và sáng tạo ra nền văn hoá hết sức độc đáo với những kinh đô, đền đài, thành quách uy nghi, tráng lệ như Mỹ Sơn, Trà Kiệu, Đồng Dương, Khương Mỹ, Bàng An, Chiên Đàn …

Năm 1306, vua Champa là Chế Mân cắt 2 châu Ô – Lý làm sính lễ cho vua Trần Anh Tông khi cưới công chúa Huyền Trân về làm hoàng hậu vương quốc Champa. Đến năm 1471, dưới thời vua Lê Thánh Tông (Hồng Đức năm thứ 2), thành lập Quảng Nam thừa tuyên đạo của nước Đại Việt. Danh xưng Quảng Nam bắt đầu có từ đó trong lịch sử mở nước của tiền nhân. Qua nhiều lần điều chỉnh địa giới và tên gọi: xứ Quảng Nam vào năm 1490, trấn Quảng Nam vào năm 1520, dinh Quảng Nam vào năm 1602, đến năm 1832 (Minh Mạng thứ 13) đổi thành tỉnh Quảng Nam cho đến năm 1945. Thời kỳ sau 1945, Quảng Nam lại thêm nhiều lần điều chỉnh địa giới và tên gọi.

Năm 1952, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã sát nhập Quảng Nam và Đà Nẵng thành một đơn vị hành chính là tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Sau hiệp định Genève (1954), miền Nam – Việt Nam bị đặt dưới sự cai trị của chính quyền Sài Gòn, năm 1962 vùng đất này bị chia thành hai đơn vị hành chính: tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Tín. Cũng trong thời gian trên, Uỷ ban kháng chiến Quảng Nam – Đà Nẵng chia tỉnh thành 2 đơn vị hành chính: tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà. Sau khi miền Nam hoàn toàn thống nhất (1975), tỉnh Quảng Nam và tỉnh Quảng Đà sát nhập thành tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng. Đến năm 1997, tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khoá X, tỉnh Quảng Nam được tái lập từ việc chia tách tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng thành hai đơn vị hành chính trực thuộc trung ương: thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 47, 49, 51 Phan Châu Trinh, tp Hội An, Quảng Nam

Email: ttxtdl@quangnamtourism.com.vn/ tpc.quangnam@gmail.com

Trung Tâm Thông Tin Xúc Tiến Du Lịch Quảng Bình / 2023

(1) Điểm b, Khoản 4, điều 63 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định: Doanh nghiệp báo cáo và thực hiện việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày nhận được thông báo trong trường hợp nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của doanh nghiệp chưa thống nhất. Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện theo yêu cầu tại điểm này thì sẽ bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

(2) Điểm a, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung những thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa giới hành chính, thông tin về chứng minh nhân dân, địa chỉ của cá nhân trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(3) Điểm b, Khoản 2, Điều 47, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo theo mẫu quy định tại Phụ lục II-5 ban hành kèm theo Thông tư này đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh bổ sung thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp và cập nhật thông tin vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí.

(4) Điều 23, Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21/01/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định: Trường hợp doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký thuế mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế theo mẫu quy định tại Phụ lục II-6 ban hành kèm theo Thông tư này.

(5) Đề nghị Quý Doanh nghiệp khi thực hiện đính hoặc bổ sung thông tin về đăng ký doanh nghiệp mang theo thông báo “V/v rà soát, cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp” trên website https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ và bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,đăng ký thuế.

(6) Quý Doanh nghiệp có thể truy cập theo địa chỉ https://hieudinh.dangkykinhdoanh.gov.vn/ hoặc https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ để biết thêm thông tin chi tiết và tải các mẫu thông báo:

Thông báo cập nhật thông tin về đăng ký doanh nghiệp;

Phụ lục II-5;

Phụ lục II-6.

Giới Thiệu Trung Tâm Thông Tin Xúc Tiến Du Lịch Quảng Bình / 2023

1. Tên tiếng Việt: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Quảng Bình

2. Tên tiếng Anh: Quang Binh tourism information and promotion center

II. Vị trí và chức năng

Trung tâm Thông tin xúc tiến Du lịch Quảng Bình là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Du lịch, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở về công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch về công tác tuyên truyền quảng bá du lịch trong nước và nước ngoài; triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh

III. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng ch ương trình, kế hoạch tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tổ chức sự kiện, lễ hội du lịch và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

2. Nghiên cứu và tổ chức xúc tiến, khảo sát thị trường du lịch trong nước và nước ngoài.

3. Tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch trong và ngoài nước thông qua các hoạt động tổ chức sự kiện, hội chợ, triển lãm, hội thảo, tham quan nghiên cứu và các hoạt động tương tự khác.

5. Xây dựng và phát hành các ấn phẩm du lịch Quảng Bình phục vụ công tác tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch.

6. Quản lý và phát huy hệ thống panô quảng bá, biển chỉ dẫn đường du lịch trên địa bàn tỉnh.

8. Phối hợp tổ chức công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch cho các tổ chức, cá nhân và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

9. Tổ chức khảo sát điểm đến du lịch; các chương trình chuyên đề về du lịch trong nước và nước ngoài để xây dựng các chương trình, tour tuyến du lịch.

10. Xúc tiến các hoạt động hợp tác, liên kết phát triển du lịch trong nước và nước ngoài.

11. Tổ chức việc thể nghiệm các sản phẩm du lịch và tuyên truyền quảng bá sản phẩm trên thị trường du lịch trong và ngoài nước.

12. Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ phục vụ công tác quảng bá xúc tiến du lịch.

13. Tư vấn và hỗ trợ khảo sát thị trường du lịch, quảng bá xúc tiến du lịch; hướng dẫn, cung cấp thông tin về du lịch, dịch vụ du lịch cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu; tổ chức các hoạt động dịch vụ du lịch;

14. Tổng hợp, báo cáo định kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của đơn vị cho Sở Du lịch.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Du lịch giao.

1. Địa chỉ: 58 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2. Điện thoại: 0232 3822 018 Fax: 0232 3822 035

3. Website: www.quangbinhtourism.vn

Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Tỉnh Đồng Nai / 2023

* Lưu ý:  Các thông tin trên chỉ mang tính tham khảo! Thông tin Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Tỉnh Đồng Nai hiện có thể đã thay đổi!   Để liên hệ với Trung Tâm Xúc Tiến Du Lịch Tỉnh Đồng Nai ở Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai, quý khách vui lòng gọi điện đến số điện thoại của công ty: 0618.820845 hoặc đến trực tiếp địa chỉ Số 251, Đường 30/4, Phường Trung Dũng, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai.   Ngoài ra, quý khách có thể liên hệ với ông/bà Võ Thị Thu Trang tại địa chỉ Số 251, Đường 30/4-Phường Trung Dũng-Thành phố Biên Hoà-Đồng Nai để được hỗ trợ.

  Thông tin trên được cập nhật tự động từ Tổng cục thuế bởi chúng tôi – website tra cứu thông tin doanh nghiệp, tra cứu thông tin công ty, tra cứu mã số thuế nhanh chóng và chính xác nhất!